Centru de consiliere pentru elevi şi servicii mobile pentru ocuparea forţei de muncă, printr-un proiect european

Serviciile publice de ocupare a forţei de muncă vor ajunge mult mai aproape de bihoreni, alături de dezvoltarea consilierii în orientare a tinerilor, printr-un proiect transfrontalier derulat de Societatea de binefacere “Don Orione” şi AJOFM, lansat luni, în Cetatea Oradea.

“Prin acest proiect ne-am propus nişte activităţi destul de măreţe. ‘Don Orione’ îşi extinde capacitatea şcolară şi de formare profesională prin construcţia unui corp de clădire, iar noi, ca şi instituţie, preluăm de la colegii noştri din Ungaria, din judeţul Békés, exemplul de bună practică de organizare de evenimentelor de orientare în carieră a tinerilor. Observăm că tinerii nu cunosc meseriile actuale şi ne-am propus să îi îndrăgostim de meserii prin organizarea unor evenimente de orientare în carieră, în care aducem companiile partenere să le arate cum funcţionează un aparat CNC, cum funcţionează un cuptor de pizza, ce înseamnă astăzi un strungar sau un instalator, cu echipamentele de producţie puse în funcţiune. Pe de altă parte, invităm şi furnizorii de educaţie şcolară şi formare profesională să îşi popularizeze oferta”, a declarat, pentru AGERPRES, directorul AJOFM Bihor, Békési Csaba.

În Centrul de orientare şi formare profesională de la Liceul “Don Orione” se vor desfăşura două tipuri de activităţi de orientare în carieră: consiliere şi activităţi de orientare profesională, precum şi programe de dezvoltare personală şi profesională. Tot aici se vor derula cinci cursuri noi de tip soft-skills: antreprenoriat, utilizarea calculatorului, limba engleză, limba italiană şi limba maghiară.

Potrivit directorului AJOFM Bihor, pe lângă aceste activităţi, se va înfiinţa un birou mobil pentru servicii de ocupare a forţei de muncă într-o autospecială cu care se vor putea deplasa în localităţi în care AJOFM va considera că este necesar pentru a se apropia cât mai mult de persoanele neocupate pe piaţa forţei de muncă.

Astfel, timp de 18 luni, biroul mobil va ajunge în cel puţin 50 de comunităţi locale din judeţul Bihor, unde vor fi organizate activităţi de informare şi consiliere profesională, fiind estimate în jur 1.000 de persoane care vor beneficia de aceste servicii de ocupare a locurilor de muncă.

AJOFM va mai organiza două burse ale locurilor de muncă şi de orientare în carieră, timp de două zile, împreună cu Inspectoratul Şcolar. Numărul estimativ de participanţi la fiecare eveniment va fi de 3.000 de elevi, părinţi, profesori etc. De asemenea, va fi elaborat un studiu numit “Plan de acţiune comun pentru o piaţă a forţei de muncă integrată în zona graniţei România-Ungaria”, două workshopuri şi o conferinţă internaţională pentru specialişti.

Proiectul “Reţea transfrontalieră pentru susţinerea dezvoltării carierei profesionale în regiunea de frontieră” este iniţiat de Societatea de Binefacere “Don Orione” din Oradea, în colaborare cu partenerii săi: Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Bihor, Prefectura judeţului Békés (prin Departamentul de Securitate Socială şi Ocuparea Forţei de Muncă), Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Békés şi Fundaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor din Judeţul Békés.

Proiectul este implementat timp de 24 de luni, între 1 martie 2019 şi 28 februarie 2021, prin Programul Interreg V-A România-Ungaria şi este finanţat de Uniunea Europeană, prin Fondul European de Dezvoltare Regională, completat de cofinanţarea naţională a celor două state membre participante în program, România şi Ungaria.

Bugetul total al proiectului este de 2.561.094,80 euro, din care 1.079.410 euro îi revin Societăţii de Binefacere “Don Orione”, 446.770 euro constituie bugetul AJOFM Bihor, restul revenind părţii ungare. AGERPRES