Anul acesta simpozionul internațional GeoPreVi, cel mai important eveniment al comunității geodezilor din România, are o temă actuala de interes național cât și internațional – “Smart Solutions for a Secure and Valuable Property” – “Soluții Inteligente pentru o Proprietate Sigură și Valoroasă”.

GeoPreVi este un eveniment științific internațional al Facultății de Geodezie din Universitatea Tehnică de Construcții București fiind organizat în acest an în colaborare cu Federația Internațională a Geodezilor( FIG) – Comisiile 7 (Cadastre and Land Management), 8 (Spatial Planning and Development) și 9 (Valuation and the Management of Real Estate), Uniunea Geodezilor din România, Asociația Patronală din Cadastru, Geodezie, Cartografie și Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Printre partenerii UTCB în organizarea evenimentului se numără și Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului din Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, Facultatea de Geografie din Universitatea București, Facultatea de Urbanism din Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” București și Asociația Națională a Evaluatorilor din România.
 Gheorghe Badea, decanul Facultății de Geodezie din cadrul UTCB, a declarat: “Anul acesta GeoPreVi se va bucura de o numeroasă prezență internațională, fiind așteptați peste 200 de participanți din peste 10 țări, specialiști în cadastru, organizarea și dezvoltarea teritoriului, evaluatori în domeniul proprietăților imobiliare, dar și personalități din mediul academic. Toți acești specialiști vor avea posibilitatea să participe la plenarele evenimentului, la sesiunile tehnice și mesele rotunde organizate cu această ocazie”. La GeoPreVi 2017 sunt așteptate personalități marcante ale comunității profesionale a geodezilor printe care Chryssy Potsiou – Președintele FIG, dl Gheorghe Badea – Decanul Facultății de Geodezie, Universitatea Tehnică de Construcții București, Prof. Johan Neuner – Președintele Senatului Universității Tehnice de Construcții București, președinții Comisiilor 7, 8 și 9, Radu Codruț Ștefănescu – Președintele director general al ANCPI, Valeriu Manolache – Președintele Asociației Patronale din Cadastru, Geodezie, Cartografie, Daniel Manațe – Președintele ANEVAR, alături de invitați importanți din cadrul MDRAPFE, primăria Capitalei și alte instituții.

“Vor fi abordate teme importante și de actualitate cu profund impact în societatea romanescă în ansamblul ei, precum cadastrul, organizarea teritoriului, evaluarea proprietăților imobiliare, dezvoltarea și planificarea teritorială și impactul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară asupra acestor domenii în care geodezii își desfășoară activitate profesionala”, a precizat Cornel Păunescu, președintele Uniunii Geodezilor din România.

Programul evenimentului cât și alte detalii referitoare la acest simpozion, se regăsesc la adresa www.geoprevi.ro