cec bank logo.jpgÎn contextul crizei actuale CEC BANK îşi propune să devină un partener pe
termen lung pentru clienţii săi şi în acest sens a îmbunătăţit oferta de
creditare adresată Autorităţilor Publice Locale prin extinderea perioadei de
creditare pentru creditele de investiţii, cât şi pentru liniile de credit
pentru investiţii.

Având în vedere faptul că Autorităţile Publice Locale au un rol deosebit
de important în accesarea fondurilor europene, CEC Bank vine în sprijinul
acestora prin punerea la dispoziţie a unor produse deosebit de atractive,
dinamice şi competitive. De asemenea, CEC BANK acordă suport gratuit
potenţialilor beneficiari de fonduri europene, sprijinind beneficiarii în
acoperirea necesarului de prefinanţare, cofinanţare şi finanţarea
cheltuielilor neeligibile, precum şi în monitorizarea ulterioară a
proiectelor implementate.

Creditul pentru Autorităţile Publice Locale are ca destinaţie
finanţarea cheltuielilor de capital efectuate pentru realizarea proiectelor
de investiţii publice de interes local, şi anume:

– finanţarea obiectivelor noi de investiţii;

– finalizarea sau continuarea lucrărilor ce privesc obiective de
investiţii a căror realizare a fost începută;

– dezvoltarea, modernizarea şi/sau retehnologizarea obiectivelor de
investiţii, a utilajelor, maşinilor şi instalaţiilor, a clădirilor şi
construcţiilor existente;

– achiziţionarea de maşini, utilaje, mijloace de transport, echipament
informatic şi alte bunuri independente;

– achiziţionarea de clădiri, construcţii etc.;

– achiziţionarea, amenajarea, modernizarea, dezvoltarea spaţiilor de
desfăşurare a activităţii Autorităţii Publice Locale etc.;

– alte investiţii publice de interes local.

Creditul de investiţii pentru Autorităţile Publice Locale se
acordă pe o perioadă de maximum 15 ani, cu o perioadă de graţie de până la
24 de luni. CEC BANK finanţează până la 85 % din valoarea totală a
proiectului de investiţii, iar contribuţia proprie a Autorităţii Publice
Locale poate fi constituită şi în natură.

Linia de credit de investiţii pentru Autorităţile Publice
Locale
se acordă pe o perioadă de maximum 10 ani, iar perioada de
utilizare a liniei este de maximum 2 ani, fără a fi stabilite date fixe. CEC
BANK finanţează până la 100 % din valoarea totală a proiectului de
investiţii.

Autorităţile Publice Locale pot garanta creditele cu orice tip de
garanţie sau mix de garanţii, conform reglementărilor interne ale CEC BANK.

Rambursarea creditelor se poate face lunar, trimestrial sau
semestrial, în rate egale sau inegale în funcţie de capacitatea de plată a
Autorităţii Publice Locale şi prevederile legale privind gradul maxim de
îndatorare stabilit pentru acestea.

CEC BANK oferă consultanţă gratuită pentru pregătirea documentaţiei
de accesare a creditelor de către Autorităţile Publice Locale.