copii rromi.jpgComunitatea de romi situată la ieşire din municipiul Brăila, cunoscută sub denumirea de “Colonia de la km 10”, va beneficia de finanţare nerambursabilă prin intermediul Fondului Român de Dezvoltare Socială, care are drept scop îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale color care locuiesc aici.

Primăria Brăila, în parteneriat cu “Grupul de Iniţiativă din comunitatea romă Colonia de la km 10” şi Organizaţia Neguvernamentală “Asociaţia ARIN” a obţinut fonduri de la Guvernul României prin Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în cadrul Programului de Intervenţii Prioritare (PIP).

Proiectul prevede realizarea pe componenta de mică infrastructură a unei conducte de canalizare pentru preluarea apelor uzate, iar pe componenta de servicii sociale de activităţi de informare şi protecţie a mediului, activităţi de informare şi documentare, de pregătire a terenului, de realizare de perdele forestiere şi de amenajare a spaţiilor verzi dintre blocuri. Proiectul are o valoare totală de 168.640 de euro, din care 115.340 de euro reprezintă grantul acordat prin Fondul Român de Dezvoltare Socială, restul fiind acoperit din contribuţie de la bugetul local.

Finanţarea, acordată sub forma de grant, va fi administrată de Primărie Brăila, în calitate de agent de gestiune al proiectului, iar, pe parcursul realizării proiectului, FRDS va asigura sprijin tehnic şi monitorizare pentru buna desfăşurare a activităţilor, urmărind cheltuirea fondurilor alocate. Se estimează că de rezultatele proiectului Preluarea apelor uzate de la locuinţele din Colonia de la km 10 vor beneficia 135 de locuitori ai comunităţii de rromi. PIP este una din cele patru componente ale Proiectului de Incluziune Socială, proiect guvernamental în care sunt implicate mai multe ministere şi agenţii guvernamentale.

Proiectul de Incluziune Socială îşi propune îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi creşterea nivelului de incluziune socială pentru cele mai vulnerabile categorii de persoane din societatea românească. Finanţarea PIP este asigurată din fonduri de la bugetul de stat şi dintr-un împrumut rambursabil de la Banca Mondială, în valoare totală de 15,4 milioane de euro, iar derularea lui este asigurată de FRDS. AGERPRES