Campania ECOTIC și ADIS, „Comune Curate”, ajunge în Holboca, județul Iași

Orașe Curate, campania itinerantă ECOTIC, dedicată colectării echipamentelor electrice și electronice uzate din mediul urban, dezvoltă o nouă componentă dedicată mediului rural – COMUNE CURATE. Urmând același tip de abordare și mecanism, campania va debutaîn perioada 7 – 11 mai 2018 in parteneriat cu Asociația ADIS și APM Iași, în localitatea Holboca.

După cum se știe, România are obligația de a atinge o țintă de colectare de 45% a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE). În acest context, ECOTIC continuă eforturile de conștientizare în rândul populației în vederea predării DEEE la punctele de colectare specializate.

Astfel, începând cu luna aprilie 2018, campania de tradiție a ECOTIC, „Orașe Curate, campanie care urmărește obiectivul de conștientizare în mediul urban, va dezvolta o componentă dedicată mediului rural, sub denumirea de COMUNE CURATE. Alături de autoritățile publice și de mediu locale, ECOTIC va informa locuitorii dincomune și zone rurale din toată țara asupra necesității colectării DEEE și va pune la dispoziție puncte de colectare unde aceste deșeuri pot fi aduse și predate spre reciclare.

În 2018, campania continuă în Holboca, județul Iași, cu sprijinul Ministerului Mediului, ADIS Iași, Primăriei Comunei Holboca, APM Iașiși ECOREC RECYCLING. Între 7– 11 mai 2018, locuitorii din Holbocasunt încurajați să predea corect spre reciclare deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE).

Astfel, în perioada campaniei, orice locuitor din Holbocacare va preda un deșeu de minim 5kg cumulate la punctele de colectare special amenajate,va primi un premiu instant. Punctul de colectare este la sediul Primăriei Holboca (program 08:00 – 16:00).

Pentru ridicarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice mari şi voluminoase, se poate suna la numărul de telefon 0747 412 240. O echipă ECORECse va deplasa şi va ridica DEEE de la domiciliu, în data de 11 mai 2018.

Pentru mai multe detalii, accesați http://www.ecotic.ro.