Deputaţii au adoptat, în plen, un proiect de lege pentru modificarea şi completarea OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, care permite constituirea consorţiilor administrative.

S-au înregistrat 212 de voturi „pentru”, 9 „contra” şi 12 abţineri.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea unui nou mecanism de cooperare/asociere între unităţile administrativ-teritoriale, prin care se constituie consorţiile administrative, fără personalitate juridică, care au un dublu rol: pe de-o parte de a asigura realizarea unor activităţi necesare pentru exercitarea atribuţiilor date prin lege unor unităţi administrativ-teritoriale cu capacitate administrativă insuficientă şi, pe de altă parte, de a stimula fenomenul asociativ la nivelul administraţiei publice locale şi transferul de expertiză şi practici unitare.

Potrivit proiectului, „consorţiile administrative devin un mecanism mai facil şi eficient de cooperare între unităţile administrativ-teritoriale care contribuie la diminuarea impactului negativ al capacităţii administrative reduse a unor unităţi administrativ-teritoriale, în situaţia în care din cauza existenţei unor posturi vacante sau temporar vacante, acestea nu sunt în măsură să asigure unele activităţi funcţionale absolut necesare sau să asigure servicii esenţiale pentru comunităţile respective”.

În cadrul consorţiului administrativ, alte unităţi administrativ teritoriale membre ale acestuia le sprijină pe cele dintâi, prin intermediul asigurării unui personal specializat care să suplinească lipsa de resursă umană şi expertiză corespunzătoare, asigurându-se inclusiv creşterea capacităţii de implementare a proiectelor de investiţii publice.

„Două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale învecinate au dreptul ca, în limitele competenţei autorităţilor lor deliberative şi executive, să coopereze şi să se asocieze, în condiţiile legii, în consorţii administrative, în scopul îmbunătăţirii eficienţei serviciilor publice, creşterii eficacităţii implementării investiţiilor sau pentru eficientizarea utilizării resurselor umane specializate pentru atingerea intereselor colectivităţilor locale”, prevede un amendament.

Organizarea şi modul de funcţionare ale consorţiilor administrative sunt stabilite prin acordul de asociere într-un consorţiu administrativ, aprobat prin hotărârile consiliilor locale asociate, prevede un alt amendament.

Pentru a stimula cooperarea unităţilor administrativ-teritoriale în consorţii administrative, începând cu anul 2024 se înfiinţează Programul multianual pentru sprijinirea cooperării unităţilor administrativ teritoriale membre ale consorţiilor administrative, a cărui finanţare este asigurată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei. Creditele de angajament şi creditele bugetare se prevăd prin legea bugetului de stat. Descrierea Programului multianual pentru sprijinirea cooperării unităţilor administrativ-teritoriale membre ale consorţiilor administrative se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului cu atribuţii în domeniul administraţiei publice, mai prevede un amendament al proiectului.

Proiectul reprezintă un pas înainte şi este benefic pentru unităţile administrativ teritoriale, a arătat în plen deputatul UDMR Szabo Odon.

„Asemenea structuri funcţionează şi în învăţământ. (…) Nu există în doctrina administrativă a organiza un teritoriu exclusiv doar pe baza faptului că se poate autosusţine sau nu. (…) Această lege dă posibilitatea ca din 2024 cei care realizează consorţii administrativ teritoriale să beneficieze de bani în plus pe acele activităţi pe care le vor gestiona în plus. Cred că este un drum bun”, a argumentat deputatul.

Camera Deputaţilor este prima cameră sesizată, Senatul fiind forul decizional. AGERPRES