Camera Deputaţilor a adoptat, pe 17 noiembrie, în unanimitate, o propunere legislativă care prevede schimbarea repartizării sumelor încasate în plan local, cu titlu de impozit pe venit, către unităţile administrativ-teritoriale.

Propunerea legislativă, iniţiată de deputatul PNL Florin Roman, are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art. 32 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale. Aceasta prevede stabilirea unei noi formule de repartizare a sumelor încasate în plan local, cu titlu de impozit pe venit, către unităţile administrativ-teritoriale. Totodată, proiectul prevede transparentizarea sumelor colectate din impozitul pe venit la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, prin instituirea obligaţiei Ministerului Finanţelor Publice şi a structurilor teritoriale de a comunica aceste informaţii, trimestrial, pe pagina de internet.

Din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale în luna anterioară, se alocă lunar până cel târziu la data de 8 a lunii în curs, o cotă de: a) 15% la bugetul local al judeţului; b) 65% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al căror teritoriu îşi desfăşoară activitatea plătitorii de impozit pe venit; c) 6% pentru repartizare bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor prin hotărâre a consiliului judeţean; d) 14% într-un cont distinct deschis pe seama direcţiei generale regionale a finanţelor publice/administraţiei judeţene a finanţelor publice, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor„, prevede textul adoptat.

În cadrul fiecărui judeţ, sumele aferente cotei de 14% pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale se repartizează astfel:

a) 85% pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor;

b) 15% pentru echilibrarea bugetelor locale ale judeţelor, mai prevede proiectul.

De asemenea, Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti au obligaţia de a afişa pe pagina de internet, trimestrial, stadiul încasărilor şi virărilor impozitului pe venit, la nivelul fiecărei unităţi administrativ – teritoriale, mai stabileşte proiectul adoptat.

Deputaţii au abrogat articolul în vigoare care prevedea că, în situaţii deosebite, prin legea bugetului de stat, cotele defalcate din impozitul pe venit pot fi majorate.

Iniţiatorul proiectului, liderul deputaţilor PNL Florin Roman, a spus că ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, a fost de acord cu aceste modificări, fiind „cea mai mare sumă care rămâne la nivel loca l din ultimii 16 ani”.

Camera Deputaţilor este for decizional. AGERPRES