Bugetul consiliului local al municipiului Bacau va fi suplimentat cu suma de 5 milioane de lei, in scopul asigurarii serviciului public de alimentare cu energie termica a populatiei.
Guvernul a aprobat, in sedinta de pe 4 iunie, suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe
valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2008, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2008, pentru finantarea cheltuielilor curente sau de capital. Banii vor fi alocati din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului prevazut in bugetul de stat pe anul 2008.

Suplimentarea a fost necesara avand in vedere ca asigurarea cu energie termica a populatiei este un serviciu de interes economic general, cu tarif reglementat, iar costurile suportate de societatea furnizoare din prestarea acestui serviciu depasesc veniturile acesteia. Se evita astfel limitarea sau sistarea alimentarii cu apa calda a populatiei, scolilor, spitalelor si altor unitati social-administrative din municipiul Bacau, in conditiile in care societatea care presteaza acest serviciu are ca unic actionar consiliul local.