Pentru anul 2009, Consiliul Local al Municipiului Adjud si-a propus atat finalizarea obiectivelor de investitii incepute in anii trecuti, dar si investitii noi, bazandu-se in primul rand pe accesarea fondurilor structurale, a programelor derulate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, Administratia Fondului de Mediu, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei, Agentia Nationala pentru Locuinte, Compania Nationala de Investitii etc, in conformitate cu Planul National de Dezvoltare, Programele operationale regionale si sectoriale, etc.

Bugetul propus pentru realizarea obiectivelor de investitii, pe anul 2009, este de 2927,00 mii lei, repartizat astfel:

Cap 51.02-Autoritati publice si actiuni externe – 163,00 mii lei

Prin Hotararea Guvernului nr. 523/2004 privind aprobarea „Programului pentru prevenirea si managementul riscului la dezastre naturale, componenta B: reducerea riscului seismic”, s-a aprobat obiectivul de investitii „Consolidare si modernizare sediul Primariei Municipiului Adjud – strada Vasile Alecsandri nr. 7”, pentru care s-a alocat suma de 10,00 mii lei reprezentand C/V expertizei tehnice, a revizuirii studiului de fezabilitate, a studiilor geotehnice si a verificatorului de proiecte.

Pe data de 31 martie 2009, Consiliul local al Municipiului Adjud a depus la autoritatea de management, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei prin Organismul intermediar – Agentia de Dezvoltare 2 Sud-Est Braila, in cadrul Axei Prioritare 1- Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor-poli urbani de crestere-Centre urbane-POR 2007-2013, Planul integrat de dezvoltare urbana, impreuna cu sase proiecte individuale, pentru care s-a prevazut suma de 153,00 mii lei.

Cap. 61.02-Ordine publica si siguranta nationala – 43,00 mii lei, reprezentand C/V studiului de fezabilitate – „Achizitionare si instalarea de echipamente necesare pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii” – proiect depus in cadrul Axei Prioritare 1.

Cap.65.02-Invatamant – 30,00 mii lei

S-a prevazut suma de 30,00 mii lei, reprezentand lucrarea executata in anul 2008 si nedecontata – Imprejmuire Scoala cu clasele I-VIII nr. 4 – Municipiul Adjud.

Cap. 66.02-Sanatate – 87,00 mii lei

In cursul lunii mai 2009 se va depune la autoritatea de management – Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei prin Organismul intermediar, Agentia de Dezvoltare 2 Sud-Est Braila, Studiul de fezabilitate – reabilitare – modernizare – echipare -AMBULATORIUL DE SPECIALITATE AL SPITALULUI MUNICIPAL ADJUD, in cadrul POR 2007-2013, Axa prioritara 3-Reabilitarea/modernizarea /echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate, pentru care s-a alocat suma de 87,00 mii lei,inclusiv expertiza tehnica a cladirii.

Cap. 67.02- Cultura, recreere, religie – 52,00 mii lei

S-a prevazut suma de 52,00 mii lei – reprezentand C/V atat a studiului de fezabilitate cat si a studiilor de teren aferente proiectului – Creare parc in zona ANL, modernizare parc CFR – str. Siret, modernizare spatii verzi din intravilan, modernizare spatii verzi aliniamente DN 2 si DN 11 si strazile orasenesti – ce a fost depus in cursul lunii martie 2009, in cadrul POR 2007-2013-Axa prioritara 1.

Cap. 68.02- Asigurari si asistenta sociala – 148,00 mii lei

In cadrul Axei prioritare 1-POR 2007-2013, s-a depus Studiul de fezabilitate impreuna cu studiile de teren aferente obiectivului „Reabilitare si modernizare cladire existenta in vederea reutilizarii pentru servicii sociale – dotarea acesteia cu echipamente specifice, inclusiv echipamente de informare si comunicare – Centru comunitar pentru persoane de varsta a treia – Municipiul Adjud”.

De asemenea, au fost prevazute fonduri pentru realizarea proiectului cu finantare nerambursabila – Servicii comunitare de prevenire a separarii copilului de familia sa si elaborarea cererilor de finantare privind proiecte sociale.

Cap. 70.02 – Locuinte,servicii si dezvoltare publica – 2045,00 mii lei

Pentru lucrarile in continuare s-au alocat fonduri de 797,00 lei, repartizate astfel:

– Co-finantare extindere-sistem de distributie gaze naturale – str. Constructorilor 24,00 mii lei

– Locuinte sociale 40 apartamente – co-finantarea investitiei de baza, dar si asigurarea utilitatilor (apa, canal, CT, gaze, energie electrica) – 610,00 mii lei

– Asigurare utilitati (apa, canal, CT, gaze, energie electrica) – blocuri ANL – zona Grup Scolar – str. Republicii, 120,00 mii lei

– Iluminat public – zona Siret – Siretel, 43,00 mii lei

Pentru lucrarile incepute in anul 2009 s-au alocat 1105,00 mii lei, astfel:

– Locuinte sociale – 28 apartamente – str. Copacesti, inclusiv asigurarea cu utilitati (apa, canal, CT, gaze naturale, energie electrica) suma de 1060,00 mii lei

Retea apa – cartier Adjud-Nord – suma de 45,00 mii lei.

In vederea continuarii procesului investitional privind locuintele pentru tineret zona Garofitei si zona Grupului Scolar s-au prevazut fonduri de 143,00 mii lei reprezentand C/V lucrarile de proiectare si a studiilor de teren, precum si pentru realizarea studiului de fezabilitate „Dezvoltarea si modernizarea iluminatului public” – depus in cadrul Axei prioritare 1-POR 2007-2013.

Cap. 74.02 – Protectia mediului – 255,00 mii lei

Au fost prevazute fonduri numai pentru lucrari in continuare, repartizate astfel:

– Bransamente canalizare-Str. Copcesti – 50,00 mii lei

– Introducerea sistemelor de canalizare-cartier Adjud-Nord – 105,00 mii lei

– Co-finantare – Sistem integrat de gestionare a deseurilor prin separare in Municipiul Adjud si orasul Marasesti-Program Phare 2005-100,00 mii lei

Cap. 84.02 – Transporturi – 104,00 mii lei

In cadrul POR 2007-2013 – Planul integrat de dezvoltare urbana-Axa prioritara 1- au fost depuse in luna martie 2009 urmatoarele studii de fezabilitate:

– Modernizarea spatiilor publice urbane-zona Casa de Cultura-Str. Libertatii

– Crearea si modernizarea strazilor orasenesti – str. Constructorilor.