oradea_centru.jpgConsilierii municipali au aprobat marţi extinderea ariei de utilizare a programului multianual de reabilitare a clădirilor monument din centrul istoric Oradea, astfel încât să fie cuprinse şi vechile blocuri construite în anii ’60 – ‘70. Comisia de coordonare a Programului Multianual, elaborat la nivel local, a constatat că în perimetrul Ansamblului Urban Centrul Istoric Oradea sunt multe blocuri construite în marea lor majoritate în anii 60-70, care sunt într-o stare avansată de degradare, ceea ce presupune şi în aceste cazuri luarea unor măsuri pentru realizarea unor intervenţii urgente.

La fel ca în cazul clădirilor monument, proprietarii de apartamente vor putea să-şi repare clădirile din fonduri proprii, lucrări în urma cărora vor beneficia de scutiri de autorizaţii şi apoi de impozit pentru o perioadă de zece ani, ori să opteze pentru a lăsa în seama administraţiei locale aceste lucrări, care vor fi plătite de municipalitate din bugetul local, după care proprietarii vor plăti eşalonat partea ce le revine din întreaga lucrare.

Asociaţiile de proprietari vor fi înştiinţate despre intrarea lor în programul de clădiri prioritare şi vor avea obligaţia de a reabilita faţadele blocurilor, într-o formă sau alta.
Consilierii municipali au adoptat o hotărâre prin care s-a modificat hotărârea anterioară privind Programul Multianual pentru realizarea lucrărilor de protejare şi intervenţie asupra clădirilor cu valoare cultural arhitecturală situate în ansamblul urban centrul istoric Oradea, precum şi alte perimetre considerate prioritare.

Modificarea era necesară deoarece clădirile clasificate ca monumente istorice şi o parte din cele situate în perimetrul Ansamblului Urban Centrul Istoric Oradea, monument istoric, prezintă o importanţă deosebită din punct de vedere al patrimoniului cultural local şi al celui naţional.

Până în prezent, o serie de clădiri de patrimoniu ale oraşului au fost reabilitate fie pe banii proprietarilor, fie din bugetul local, urmând ca deţinătorii să restituie, în rate, contravaloarea lucrărilor. În fiecare an, sunt cuprinse în bugetul local cel puţin trei-patru clădiri arhitectonice de reabilitat. AGERPRES