Blocurile de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, aflate în administrarea consiliilor locale, vor fi trecute din proprietatea publică în cea privată a statului, urmând ca pentru realizarea operaţiunilor juridice necesare pentru ca aceste locuinţe să poată fi vândute, autorităţile publice locale să realizeze înscrierea definitivă în Cartea funciară în proprietatea privată a statului, potrivit unei hotărâri aprobate, pe 9 noiembrue, de Guvern.

Potrivit unui comunicat al Executivului, hotărârea adoptată vizează stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional şi aflate în administrarea consiliilor locale şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora.

„Prin actul normativ se aprobă înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul public al statului a blocurilor de locuinţe pentru tineri, aflate în administrarea consiliilor locale, trecute, în condiţiile legii, în domeniul public al statului, prin hotărâri ale consiliilor locale, precum şi trecerea blocurilor de locuinţe pentru tineri în cauză din proprietatea publică a statului în proprietatea privată a acestuia. Pentru a realiza operaţiunile juridice necesare pentru ca aceste locuinţe să poată fi vândute, conform prevederilor legale în vigoare, autorităţile publice locale vor realiza înscrierea definitivă în Cartea funciară în proprietatea privată a statului”, se arată în comunicat.

Consiliile locale din raza administrativ-teritorială în care sunt amplasate blocurile de locuinţe pentru tineri stabilesc valorile de vânzare şi efectuează operaţiunile de publicitate imobiliară, precizează sursa citată.

„Stabilirea valorilor de vânzare ale locuinţelor se realizează potrivit prevederilor din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin HG nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Locuinţele prevăzute în prezenta hotărâre sunt administrate potrivit prevederilor Legii nr. 152/1998 şi se pot vinde în condiţiile legii şi numai cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri”, se menţionează în comunicat. AGERPRES