Bilanț de 10 ani în reciclare: 2,6 milioane de tone de deșeuri de ambalaje reciclate și 5,2 milioane de tone de resurse naturale salvate prin sistemul Eco-Rom Ambalaje

colectare_separata_1.jpgLa un deceniu de la apariția primelor angajamente naționale de reciclare, Eco-Rom Ambalaje, prima și cea mai importantă organizație de preluare de la agenţii economici a obligațiilor de reciclare şi valorificare a deşeurilor de ambalaje, a reciclat, în cei 10 ani de activitate, aproximativ 2,6 de milioane de tone de deșeuri de ambalaje. Astfel, organizația a contribuit la salvarea a 5,2 milioane de tone de resurse naturale (petrol, lemn, nisip, feldspat, minereu de fier, bauxită).

“În anul 2004 am pornit un proiect extrem de ambițios pentru acea perioadă: crearea un sistem inedit de colectare separată și reciclare a deșeurilor de ambalaje în România. Acesta se bazează pe un parteneriat eficient între industria producătoare de bunuri ambalate, operatori de salubritate, colectori de deșeuri, reciclatori, autorități locale și cetățeni. Practic, am unit toți actorii implicați în sistemul de gestiune a deșeurilor pentru un deziderat comun: creșterea cantităților de deșeuri reciclate, astfel încât România să ajungă la nivelul celorlalte state europene”, a declarat Sorin Cristian Popescu, Director General Eco-Rom Ambalaje.

Acest model a determinat ca domeniul gestiunii deșeurilor de ambalaje să fie unul la care România și-a îndeplinit, an de an, obiectivele asumate față de Uniunea Europeană ajungând, în prezent, la un procent de 55% reciclare din totalitatea deșeurilor de ambalaje puse pe piață la nivel național. Eco-Rom Ambalaje îndeplinește 72% din această obligație (conform celor mai recente date ale Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, 2011).

De 10 ani, acest sistem este susținut integral de producătorii și importatorii de bunuri ambalate de pe piața din România, membrii Eco-Rom Ambalaje, printr-un aport financiar de 280 de milioane de lei. 80% din această sumă este direcționată anual către companiile de gestiune a deșeurilor și extinderea sistemului de colectare separată: asigurarea serviciilor de colectare, sortare și transport a deșeurilor către fabricile de reciclare, investiții în infrastructura de colectare separată pentru populație și în campanii de informare și educare a populației privind importanța colectării separate a deșeurilor de ambalaje.

Eco-Rom Ambalaje susține 20% din piața muncii din România în domeniul gestiunii deșeurilor

Prin sistemul de colectare separată a deșeurilor de ambalaje realizat și investițiile substanțiale ale industriei în dezvoltarea acestuia, Eco-Rom Ambalaje susține aproximativ 20% din piața muncii din România în domeniul gestiunii deșeurilor. Mai exact Eco-Rom Ambalaje a determinat crearea a 6.600 de locuri de muncă în 2011, pentru ca în 2012 numărul acestora să crească cu 30% ajungând la 9.450, conform celor mai recente statistici la nivel național.

“Impactul Eco-Rom Ambalaje în România este semnificativ – suntem prima organizație de transfer de responsabilitate creată pentru a îndeplini obligațiile de reciclare ale industriei și primii care au pus la dispoziție românilor serviciile de colectare separată a deșeurilor de ambalaje. Suntem mândri și bucuroși că eforturile și inițiativele noastre din toți acești ani au avut și continuă să aibă rezultate. Fiecare investiție în dezvoltarea și consolidarea gestiunii deșeurilor de ambalaje, fiecare acțiune de conștientizare și educare a populației a determinat o schimbare de comportament la nivelul societății. De 10 ani contribuim la dezvoltarea spiritului civic și ecologist al românilor, iar aceasta este cea mai mare reușită a noastră. În prezent, 9 din 10 gospodării știu ce este colectarea separată și 3 din 10 chiar separă deșeurile de ambalaje”, a adăugat Sorin Cristian Popescu, Director General Eco-Rom Ambalaje.

Românii colectează separat de 50 de ori mai mult decât acum 8 ani

Bazele sistemului de colectare separată a deșeurilor de ambalaje pentru populație au fost puse de Eco-Rom Ambalaje în anul 2006, în 14 localități, numărul acestora crescând în ultimii 10 ani de peste 33 de ori, ajungând astăzi la 464 de localități. Astfel, aproximativ 45% din populația României – circa 9 milioane de români – are acces acum la serviciul pus la dispoziție de organizație.

Creșteri semnificative se remarcă și în ceea ce privește cantitățile colectate separat de la populație. Ca urmare a extinderii sistemului și a numeroaselor campanii de informare și educare a populației, cantitățile au crescut de 50 de ori: de la 800 de tone în 2006 la aproximativ 40.000 de tone la finalul anului 2013.

În același timp, 100.000 de elevi – peste 10% din învățământul primar din România – au aflat despre colectarea separată a deșeurilor de ambalaje prin intermediul programelor educaționale desfășurate de organizație, precum Laboratorul Verde al Reciclării, ECOlimpiada și a manualului “Învățăm să reciclăm ambalajele”.

Eco-Rom Ambalaje continuă investițiile, extinderea și îmbunătățirea sistemulului de colectare separată a deșeurilor de ambalaje

La nivel european se prefigurează creșterea până la 70-80% a obligațiilor de reciclare globale, începand cu anul 2020. În acest context, Eco-Rom Ambalaje împreună cu producătorii și importatorii de bunuri ambalate își propun să susțină în continuare creșterea performanței sistemului de colectare separată a deșeurilor de ambalaje din România, prin eficientizarea parteneriatelor cu actorii responsabili, transparența rolurilor și a datelor și prin campanii de informare și conștientizare privind importanța separării deșeurilor ca responsabilitate și obligație.

2,6 de milioane de tone de deșeuri de ambalaje reciclate

Prin cele 1,1 milioane de tone de hârtie-carton reciclate, Eco-Rom Ambalaje a contribuit la salvarea a 2,5 milioane de copaci sau a unui copac cu înălțimea de 2.578 m – mai înalt decât Vf. Moldoveanu.

Cantitatea de plastic reciclată de peste 560 de mii de tone a dus la economisirea a peste 1,1 milioane de tone de petrol. Pentru transportul acestei cantități ar fi fost nevoie de 7 petroliere de dimensiunile Biruinței, cel mai mare petrolier construit vreodată în România.

Cantitatea de sticlă reciclată în cei 10 ani de aproximativ 500.000 de tone a determinat economisirea a 600.000 de tone de materii prime (soda, nisip, fuldspat). Acestea s-ar fi obținut topind o sticlă de 284 m înălțime – de două ori mai mare decât Sky Tower, cea mai înaltă clădire din România.

Despre Eco-Rom Ambalaje

ECO – ROM AMBALAJE S.A. este o organizaţie înfiinţată la sfârşitul anului 2003 de un grup de companii care activează în România şi care au luat iniţiativa implementării sistemului de responsabilitate a producătorului, în ţara noastră. Acest sistem are ca scop îndeplinirea obligațiilor de reciclare a deșeurilor de ambalaje ce revin producătorilor care pun pe piață produse ambalate.

Eco-Rom Ambalaje a început activitatea în 2004 cu 81 de companii care au aderat la sistemul companiei, urmând ca anul 2013 să se încheie cu 2.849 de companii responsabile în portofoliu – reprezentând circa 5% din forța de muncă salarială a României.

Eco-Rom Ambalaje a preluat şi a îndeplinit cu succes, în fiecare an, obligaţiile de valorificare şi reciclare pe care şi le-a asumat pentru membrii săi. Organizația implementează şi dezvoltă în România un sistem de colectare separată a deşeurilor de ambalaje ce vizează atât agenţii economici, cât şi populaţia și care contribuie semnificativ la realizarea ţintelor de colectare şi reciclare impuse României de către Uniunea Europeană.

Din 2013, Eco-Rom Ambalaje este membru fondator al organizației internaționale EXPRA.

Despre EXPRA

EXPRA (Extended Producer Responsibility Alliance) – este o organizatie non-profit, înființată în 2013, care reunește sistemele de colectare separată și sistemele de reciclare a amabalajelor deținute de industriile obligate din 18 țări, acționând ca o platformă de politici comune în interesul tuturor membrilor săi. Misiunea EXPRA este de a contribui la realizarea unui serviciu de calitate de gestionare a deșeurilor pentru toți cetățenii, ca parte integrată a unei viziuni globale durabile de management al deșeurilor.