Prefectul Dumitru Ţiplea a solicitat primarilor bihoreni adoptarea bugetelor locale pentru anul 2023 şi publicarea acestora online până în data de 1 februarie, a informat miercuri Cancelaria Prefectului.

Potrivit unui comunicat remis AGERPRES, Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor a transmis marţi în atenţia celor 101 primării din judeţ o circulară prin care solicită, conform prevederilor Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, aprobarea bugetelor pe anul 2023.

Totodată, administraţiile locale sunt atenţionate asupra obligaţiei de a publica online pe paginile proprii următoarele informaţii:
– proiectele bugetelor supuse consultării publice, inclusiv anexele acestora, în maximum două zile lucrătoare de la supunerea spre consultare publică;
– bugetele aprobate, inclusiv anexele acestora, în maximum 5 zile lucrătoare de la aprobare;
– situaţiile financiare asupra execuţiei bugetare trimestriale şi anuale, inclusiv plăţile restante, în maximum 5 zile lucrătoare de la depunerea la direcţiile generale ale finanţelor publice;
– bugetul general consolidat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, întocmit potrivit metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice, în maximum 5 zile lucrătoare de la prezentarea în consiliul local;
– registrul datoriei publice locale, precum şi registrul garanţiilor locale, actualizate anual, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an;
– programul de investiţii publice al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în maximum 5 zile lucrătoare de la aprobare

O altă solicitare vizează constituirea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia consiliilor locale, în cotă de până la 5% din totalul cheltuielilor. Acesta se utilizează pe bază de hotărâri ale consiliilor locale pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale, precum şi pentru acordarea unor ajutoare către alte unităţi administrativ-teritoriale din România sau către unităţi administrativ-teritoriale din statele vecine afectate de conflictul armat din Ucraina.

„Siguranţa şi calitatea vieţii bihorenilor este în mod direct legată de bugetele locale. De aceea, acestea trebuie adoptate la timp, transparent şi cu maximă responsabilitate faţă de comunitate,” a declarat, în comunicat, prefectul Dumitru Ţiplea. AGERPRES