Bihor: Cinci primari şi 170 de consilieri locali au primit ordine de încetare a mandatelor

Prefectul Dumitru Ţiplea a emis ordinele privind încetarea mandatelor pentru 175 de aleşi locali din judeţul Bihor care candidează la alegerile din 27 septembrie din partea altor formaţiuni politice decât cele pe listele cărora au fost aleşi, a informat Cancelaria Prefectului.

Dumitru Ţiplea a solicitat în 18 august secretarilor generali ai unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Bihor să identifice şi să aducă în atenţia Instituţiei Prefectului cazurile în care aleşii locali se află în situaţia menţionată.

Astfel, miercuri şi joi au fost semnate ordinele de încetare a mandatelor pentru 170 de consilieri locali şi cinci primari, din totalul de aproximativ 1.350 de aleşi locali ai judeţului Bihor.

Din cele 101 unităţi administrativ-teritoriale (UAT) din Bihor, situaţiile de încetare de drept a mandatelor se aplică în 31 de UAT-uri pentru câte un ales local, în 28 de UAT-uri pentru patru sau mai puţini aleşi locali, în nouă UAT-uri pentru mai mult de patru aleşi locali, iar în 33 de UAT-uri nu există astfel de situaţii.

Pentru a asigura continuitatea activităţii administraţiilor publice locale, în notificarea emisă, prefectul Dumitru Ţiplea a adus în vedere autorităţilor locale obligativitatea demarării procedurilor pentru validarea mandatelor de supleanţi care îndeplinesc condiţiile legale.

În conformitate cu Legea partidelor politice nr. 14/2003, înscrierea unei persoane într-un alt partid politic constituie de drept demisie din partidul al cărui membru a fost anterior. În consecinţă, conform Codului administrativ, mandatul primarului încetează de drept în cazul pierderii calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţii naţionale pe a cărei listă a fost ales iniţial. Prevederile legale menţionate se aplică şi în cazul consilierilor locali, respectiv judeţeni, a căror calitate de consilieri încetează de drept înainte de expirarea la termen a mandatului, în cazul pierderii calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale“, se arată în comunicat. AGERPRES