avocatul_poporului.jpgAvocatul Poporului a intentat o acţiune în contencios administrativ prin care solicită anularea mai multor hotărâri ale Consiliului Local Moreni (judeţul Dâmboviţa), adoptate între 2011 şi 2015, referitoare la taxa de habitat, după ce o petentă a reclamat faptul că a trebuit să plătească tariful pentru salubrizare pentru un imobil în care nu locuia nimeni.

Persoana respectivă a informat Avocatul Poporului asupra faptului că, moştenind un imobil în oraşul Moreni, la 13 iulie 2011 a solicitat primăriei scutirea de la plata taxei de habitat, deoarece în imobil nu locuia nimeni. Primăria Municipiului Moreni i-a comunicat însă pe 24 mai 2015 titlul executoriu şi somaţia de plată pentru suma de 588,74 lei, reprezentând debit datorat pentru neplata taxei de habitat în perioada 2010-2015. Împotriva actelor de executare, petenta a depus contestaţii, acţiuni respinse, pe rând, de Judecătoria Moreni şi Tribunalul Dâmboviţa.

„Avocatul Poporului a constatat că petiţia sus-menţionată este întemeiată şi s-a adresat Primăriei Municipiului Moreni, solicitând clarificarea aspectelor semnalate. Din răspunsul autorităţii locale a reieşit faptul că taxa de habitat a fost stabilită de Primăria Municipiului Moreni pe locuinţă/gospodărie, iar nu raportat la numărul de persoane care beneficiază de serviciul de salubritate. Totodată, potrivit hotărârilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară, s-a decis ca taxa de habitat să se stabilească pe baza declaraţiilor de impunere depuse de către contribuabili, în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricărei modificări. Respectiva petentă a susţinut că a depus o astfel de declaraţie în anul 2011, însă aceasta nu a fost luată în considerare, iar Primăria nu a efectuat niciun fel de verificări ale situaţiei concrete”, a precizat sursa citată, prin intermediul unui comunicat.

Avocatul Poporului a efectuat o anchetă pe 9 august la Primăria Moreni, din care a reieşit că autoritatea locală stabileşte taxa de habitat la momentul depunerii declaraţiei de impunere a proprietăţii şi taxa este calculată pe gospodărie, nu pe număr de persoane, indiferent dacă se locuieşte sau nu în acea locuinţă, deoarece taxa nu a fost gândită ca o prestare individuală de servicii, ci ca o taxă specială pentru întreţinerea şi înfrumuseţarea localităţii. Cu privire la situaţia petentei, secretarul primăriei a precizat că funcţionarul care răspunde de arhiva instituţiei se află în concediu de odihnă, astfel încât a solicitat acordarea unui termen pentru identificarea declaraţiei de impunere a acesteia.

„Ulterior, prin adresa din 30 august 2016, Primăria Moreni a informat că cererea petentei (ce datează din 2011), prin care solicita scutirea de la plata taxei de habitat, a fost aprobată începând cu luna august 2011 (inclusiv luna decembrie 2011), beneficiind de scutire 100%. De la data de 1 ianuarie 2012 şi până în prezent, petenta a beneficiat de reducerea taxei de habitat”, a menţionat Avocatul Poporului.
Pe de altă parte, Avocatul Poporului atrage atenţia asupra faptului că faţă de principiile stabilite de Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, care impun o tarifare echitabilă, corelată cu cantitatea şi calitatea serviciilor prestate, aprobarea taxei de salubritate pe gospodărie, indiferent de numărul de persoane ce o compun, „nu e conformă cu principiile taxării echitabile şi nici cu cel al nediscriminării utilizatorilor, fiind evidentă încălcarea acestor principii, din moment ce gospodăriile pot avea un număr diferit de persoane în compunere, iar cantitatea serviciului prestat este, prin urmare, diferită, în funcţie de numărul persoanelor ce compun respectivele gospodării”. AGERPRES