Avocatul Poporului a sesizat prefectul judeţului Olt privind neînsuşirea unei recomandări de către Primăria oraşului Corabia, potrivit unui comunicat de presă al Avocatului Poporului. Potrivit sursei citate, în urma unei anchete la Primăria Corabia, s-a constat că administraţia locală a dat dovadă de management defectuos în privinţa respectării drepturilor persoanelor cu handicap grav şi a fost emisă o recomandare.

Recomandarea în cauză nu a fost însuşită de Primăria Corabia, motiv pentru care a fost sesizat prefectul judeţului Olt, se mai arată în comunicat. „În Recomandare, Avocatul Poporului atrăgea atenţia că administraţia locală Corabia a dat dovadă de management defectuos, lipsă de interes şi implicare pentru respectarea drepturilor cetăţenilor, prin modul în care a înţeles să soluţioneze problema fondurilor de la bugetul de stat, pentru finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor încadrate în grad grav de handicap sau indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav”, se arată în comunicat.

Conform aceleiaşi surse, Avocatul Poporului a derulat o anchetă la Primăria Corabia după ce a primit, în septembrie 2015, o petiţie în care un cetăţean reclama faptul că Primăria Corabia, invocând lipsa fondurilor, i-a respins solicitarea de a fi angajat ca asistent personal pentru cumnatul său, persoană cu handicap grav.

Ancheta desfăşurată de Avocatul Poporului în acest caz, în anii 2015 şi 2016, a evidenţiat că primăria Corabia ” şi-a motivat lipsa fondurilor de la bugetul de stat pentru finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, prin depăşirea nivelului maxim al cheltuielilor de personal şi nivelului cheltuielilor de personal aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli”, „nu a întreprins demersuri către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice în scopul comunicării numărului de beneficiari în vederea asigurării sumelor necesare defalcate din taxa pe valoare adăugată”.

Aceeaşi anchetă a reliefat că în perioada 2011-2015 Primăria Corabia a transmis numai patru adrese către Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi Consiliul Judeţean Olt (două în 2014 şi două în 2015) pentru respectarea normelor legale privind drepturile persoanelor cu handicap.

În comunicat se menţionează că în anul 2016 reprezentanţii Primăriei Corabia au susţinut că nu au fost nevoiţi să facă demersuri pentru respectarea dreptului persoanelor cu handicap grav la un asistent personal deoarece administraţia locală a dispus de sumele necesare. AGERPRES