Reabilitarea termica a blocurilor de locuit din cartierele botosanene este o problema de care municipalitatea botosaneana continua sa se preocupe.

Asta si datorita numarului mare de cereri inregistrate pana in prezent din partea asociatiilor de proprietari care doresc includerea in acest program.

Avand in vedere modificarile legislative privind reabilitarea termica a locuintelor si abrogarea ordonantei privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuit (OUG 174 din 2002), autoritatile locale au obligatia de a identifica si inventaria blocurile de locuit pe tipuri, de a notifica asociatiile de proprietari asupra prevederilor legale privind includerea in program precizand conditiile si modalitatea de inscriere in program si de-a stabili apoi necesarul de alocatii bugetare in concordanta cu nivelul veniturilor de la nivel local. In prezent, la nivelul municipiului exista un numar mare de cereri din partea asociatiilor de proprietari care doresc includerea in program.

Trebuie precizat insa ca includerea in acest program se face dupa parcurgerea etapelor mentionate mai sus, plus inaintarea catre autoritatile locale a hotararii Adunarii Generale a proprietarilor pentru inscrierea in program si semnarea contractului de mandat. Contractul de mandat se incheie intre coordonatorul local al programului si asociatia de proprietari. Prin acest contract se stabilesc obligatiile partilor in ceea ce priveste finantarea lucrarilor precum si asigurarea accesului executantilor in codominiu pentru realizarea lucrarilor.

Pentru inscrierea in program, Asociatile de Proprietari trebuie sa depuna urmatoarele acte: contractul de mandat semnat, hotararea privind inscrierea in program si lista proprietarilor din imobil. Avand in vedere ca noua prevedere legislativa a abrogat ordonanta cat si normele metodologice de aplicare ale acesteia pentru aplicarea noului act normativ se asteapta noi norme de aplicare.