Deputaţii au adoptat, miercuri, o propunere legislativă prin care autorităţile locale îşi pot revendica terenurile agricole deţinute în 1945. Iniţiativa, care a fost adoptată cu 295 de voturi favorabile, un vot împotrivă şi nicio abţinere, vizează modificarea articolului 23 din Legea 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi cele forestiere. La articolul 23 a fost introdus un nou alineat care stipulează că „unităţile administrativ-teritoriale locale care au deţinut în proprietate terenuri agricole pot solicita reconstituirea dreptului de proprietate pentru întreaga suprafaţă deţinută în 1945”.

Potrivit noilor prevederi, autorităţile locale pot formula cereri de reconstituire a dreptului de proprietate în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii. În expunerea de motive a propunerii iniţiate de şapte deputaţi PDL, se arată că unităţile administrativ-teritoriale au fost excluse de la proprietate asupra terenurilor agricole din extravilan, deşi le-au avut în proprietate înainte de 1945, până la naţionalizare. Iniţiatorii menţionau că în acest moment terenurile agricole se află în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului. Propu