onesti_col_cantemir.jpgÎn urma Contractului de finanţare încheiat între UAT – Municipiul Oneşti, în calitate de beneficiar, şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, ca Autoritate de Management, având ca Organism Intermediar pentru POR 207 – 2013 Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord – Est, au demarat în acest an lucrările de execuţie pentru proiectul Reabilitare Colegiul Naţional „Dimitrie Cantemir” din municipiul Oneşti.

Proiectul a obţinut finanţare de la Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa Prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenţie 3.4. Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua.

Din cauza prelungirii cu aproximativ 18 luni a procedurii de atribuire a lucrărilor de construcţie, s-a încheiat un act adiţional de prelungire a Contractului de finanţare, până în luna aprilie 2014. În prezent, se efectuează lucrări de consolidare, izolare termică, faţade, tencuieli, zugrăveli interioare, placări cu faianţă şi gresie, pardoseli din PVC şi parchet , instalaţii sanitare, electrice, la toate cele patru corpuri de clădire, precum şi amenajări exterioare (teren de sport, alei de acces, spaţii verzi). În perioada imediat următoare, se vor achiziţiona dotări ce vizează înlocuirea mobilierului existent şi a echipamentelor IT şi birotice depăşite moral.

Valoarea finanţării din partea Autorităţii de Management se ridică la aproximativ 1.300.000 euro, reprezentând circa 98% din valoarea totală eligibilă a proiectului.