Au început cursurile de IT şi comunicare pentru consilierii şi asistenţii suport în descentralizare

curs1.jpgÎn perioada 8-9 iulie 2011, a avut loc prima etapă a cursurilor IT şi de comunicare, în cadrul proiectului Formare de consilieri şi asistenţi suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a învăţământului preuniversitar. Cursurile s-au desfăşurat în paralel în Iaşi şi în Bucureşti.

Proiectul este finanţat din Fondul Social European şi se înscrie în domeniul major de intervenţie 1.1 Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate, contribuind în mod direct la realizarea obiectivului general al Programului Operaţional Sectorial de dezvoltare a Resurselor Umane – POS DRU. Proiectul este desfăşurat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în parteneriat cu Academia de Studii Economice, The Red Point şi Agenţia OSC.În cadrul proiectului au fost organizate cursuri IT şi de comunicare pentru viitorii asistenţi care vor activa în birourile judeţene de asistenţă înfiinţate în proiect, care vor avea rol de comunicatori pe teme specifice descentralizării, vor comunica între ei, cu şcolile şi cu presa locală după un plan preconfigurat, vor avea sesiuni de informare în şcoli şi planuri personale de diseminare a informaţiilor din proiect în funcţie de nevoile şcolii din localitatea lor, vor fi persoane resursă folosind ghiduri şi metodologii aferente legislaţiei în vigoare pe tema descentralizării.

Cursul IT a constat în prezentarea aplicaţiei Help Desk, o soluţie informatică suport pentru rezolvarea problemelor legate de descentralizarea învăţământului. Aplicaţia este realizată de The Red Point, partenerul din proiect care se ocupă cu implementarea unor sisteme de management al documentelor care să certifice calitatea soluţiilor şi serviciilor informatice oferite, precum şi cu asigurarea unui flux al comunicării direct şi eficient pentru rezolvarea situaţiilor neclare sau problematice care pot apărea în funcţionarea unei şcoli în context descentralizat, în diverse etape progresive de obţinere a autonomiei şcolii. Aplicaţia este disponibilă asistenţilor help desk pe bază de user şi parolă pe site-ul proiectului, www.edudescentralizare.ro.

Sistemul informatic este suportul propus de acest proiect pentru acordarea de consultanţă online pentru implementarea strategiei de descentralizare a învăţământului preuniversitar. Prin această platformă se urmăreşte comunicarea privind implementarea descentralizării la nivel naţional prin instrumente informatice de diseminare a informaţiilor.

Aplicaţia Help Desk oferă instrumente unice de rezolvare a problemelor utilizatorilor din orice domeniu de activitate. Fiecare problemă si sesizare făcută primeşte un număr unic şi este monitorizată până la închiderea ei de către autor. Autorul problemei ştie în orice moment starea în care se găseşte aceasta (nealocată, în lucru, rezolvată, redeschisă, închisă). Utilizatorii aplicaţiei sunt atenţionati prin e-mail cu privire la orice schimbare intervenită în rezolvarea problemei.

Aplicaţia conţine următoarele module: secţiune publică, bibliotecă virtuală, gestiune ştiri şi întrebări frecvente, sesizări (adăugare sesizare / sesizările mele / repartizare sesizări / sesizări de rezolvat), discuţii, rapoarte, administrare aplicaţie.

Beneficiile aduse de aplicaţia Help Desk sunt: standardizarea comunicării între şcoli şi inspectorate judeţene pe de o parte şi a asistenţilor din cadrul ministerului educaţiei pe de altă parte, fluidizarea informaţiei care circulă între aceste instituţii, accesul facil la informaţii vitale derulării procesului de descentralizare, securitatea datelor introduse de utilizatori, supervizarea activităţii utilizatorilor de către asistenţii din cadrul ministerului prin intermediul modulului de raportare.

Cursul de Comunicare a fost susţinut de Agenţia OSC, partenerul pe comunicare în proiect. Participanţii la curs au aflat detalii despre partea de planificare a comunicării, cum să realizeze un plan de comunicare şi instrumentele specifice pe care le au la dispoziţie: comunicatul de presă tradiţional versus online şi platforme web. Au participat la probe practice de identificare a greşelilor din comunicatele de presă învăţând care sunt regulile de urmat în redactarea unui comunicat corect, atât pentru instituţiile tradiţionale de presă cât şi pentru cele moderne, online.

Asistenţii în descentralizare vor ocupa un rol central şi determinant în informarea publicului ţintă cu privire la procesul de descentralizare, fiind principalii diseminatori de informaţii. În cadrul cursului au fost identificate publicurile ţintă şi s-a discutat despre modalităţile cele mai potrivite de comunicare cu acestea.

Cele două cursuri se doresc a fi un sprijin pentru formarea / dezvoltarea de reţele de comunicare în vederea îmbunătăţirii manageriale a funcţionării unităţii şcolare, pentru diseminarea bunelor practici şi pentru raportarea periodică a rezultatelor obţinute din monitorizarea competenţelor descentralizate. Cursurile vor continua în perioada 15-16 iulie în Iaşi şi Bucureşti în paralel şi pe 29-30 iulie în Bucureşti.