Proiectul de reabilitare termică al imobilelor de la Colegiul Tehnic „Grigore Cobălcescu” Moinești – COD SMIS 114506, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 a fost finalizat și pe 23 august a avut loc recepția lucrărilor de la această unitate de învățământ. Obiectivul general al proiectului a fost creșterea eficienței energetice a corpurilor de clădiri în care se derulează activitatea didactică.
Prin prezentul proiect s-a realizat implementarea măsurilor de eficienţă energetică pentru corpurile de clădire vizate, având ca scop:
– îmbunătățirea condițiilor de desfășurare ale activităților didactice, a condițiilor de cazare și servire a mesei, a condițiilor de igienă şi confort termic interior;
– reducerea pierderilor de căldură și a consumurilor energetice;
– reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire și apă caldă de consum;
– reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie, conducând la utilizarea eficientă a resurselor de energie.
Investiția promovează calitatea și atractivitatea procesului educațional, reducerea abandonului școlar, asigură calificarea în domeniul tehnic al construcțiilor, turismului și alimentației publice, protecția mediului, exploatarea petrolului și prelucrarea lemnului, asigurând astfel dezvoltarea economică și incluziunea socială.
Valoarea totală a proiectului este de 14,744 milioane lei, din care contribuția Fondului European pentru Dezvoltare Regională este în valoare de 6,022 milioane lei, circa 920 mii lei sunt de la Bugetul de Stat și peste 7,8 milioane de lei sunt de la Bugetul Local.
„Vrem să demonstrăm că investițiile în educație conduc la dezvoltarea municipiului Moinești – de aceea am contribuit cu o așa sumă importantă la finalizarea acestui proiect care a transformat din temelii o mare unitate de învățământ. Practic, proiectul a reabilitat și modernizat toate cele trei clădiri cu săli de clasă (corpurile A, B și C), sala de sport, căminul și cantina elevilor, centrala termică și atelierele școală. Putem spune că avem un nou motiv de a fi mândri – acum Colegiul Tehnic Grigore Cobălcescu este exemplar!”, a declarat Valentin Vieru, primarul municipiului Moinești.