Au fost desemnaţi asistenţii suport în cadrul proiectului strategic “Formare de consilieri şi asistenţi suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a învăţământului preuniversitar”

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a desemnat asistenţii suport în cadrul proiectului strategic “Formarea de consilieri şi asistenţi suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a învăţământului preuniversitar”, ID 4554, prin Decizia Nr.5/4554/14.03.2012. Lista acestora poate fi accesată la adresa:
www.edumanager.ro/docs/decizie_asistenti_suport.pdf.

Asistenţii vor activa în birourile care au fost înfiinţate la nivelul ISJ/ISMB. Au fost selectate 3 persoane pe judeţ/municipiul Bucureşti şi 10 inspectori la nivelul Biroului Central din Ministerul Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului. Aceştia vor acorda consultanţă în domeniul descentralizării, folosind resursele obţinute la formare, biblioteca virtuală a descentralizării, disponibilă pe site-ul www.edudescentralizare.ro, ghidurile, metodologiile şi DVD-urile cu informaţii realizate în proiect.Acordarea de suport în domeniul descentralizării se va face prin activităţile derulate de asistenţii structurilor operaţionale înfiinţate în proiect la nivel central şi la nivel judeţean/ al municipiului Bucureşti. Prin aceste activităţi de consultanţă vor putea fi explicate celor direct vizaţi sau indirect interesaţi, transferul responsabilităţii privind furnizarea serviciilor de învăţământ de la nivel central la nivelul unităţilor de învăţământ şi al autorităţilor locale, creşterea responsabilităţii consiliilor de administraţie din cadrul unităţilor de învăţământ, precum şi preluarea de noi responsabilităţi de către inspectorii şcolari şi directorii unităţilor de învăţământ în contextul descentralizării.

Informarea în şcoli şi comunitate despre rezultatele proiectului şi despre disponibilitatea asistenţilor de a sprijini sustenabilitatea demersului realizat de Ministerul Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului va continua prin derularea unei campanii de comunicare care să operaţionalizeze circuite de comunicare între birourile de asistenţă, instituţiile care gestionează competenţe descentralizate şi media. Asistenţii vor fi invitaţi să participe la conferinţa finală a proiectului, devenind, prin furnizarea de consultanţă şi suport, parte a unei vaste retele de comunicare cu reprezentativitate naţională. Asistenţii vor primi sprijin în utilizarea structurilor, mecanismelor şi instrumentelor propuse şi dezvoltate de proiect.

Conferinţa finală a proiectului se va desfăşura în perioada 27-29 aprilie 2012 la Hotel Sinaia şi va implica toţi cei 136 de asistenţi suport desemnaţi în proiect.

Prin transmiterea de cunoştinte de specialitate în domeniul descentralizării, prin instruirea pe teme de comunicare şi de utilizare a aplicaţiei informatice create în cadrul proiectului, Ministerul Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului o investit într-o resursă umană valoroasă pe termen lung, care va sprijini implementarea de instrumente şi mecanisme de îmbunătăţire a învăţământului preuniversitar în ansamblul lui, conform prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.