Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov va fi împuternicită expres ca, în numele Municipiului Bucureşti, să înfiinţeze, organizeze, exploateze, monitorizeze şi gestioneze serviciul public de transport feroviar de călători de interes local, potrivit unui proiect de hotărâre de pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului General al Capitalei de joi.

Proiectul de act normativ prevede că, urmare a aprobării hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti (CGMB) nr. 140 din 11 aprilie 2017, Municipalitatea s-a asociat cu unităţi administrativ-teritoriale din Ilfov, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov, iar în conformitate cu statutul acesteia, completat prin hotărârea AGA nr. 33/25.10.2022, unul dintre scopuri se referă la înfiinţarea, organizarea, reglementarea, exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în comun a serviciului public de transport feroviar de călători de interes local din cadrul asociaţiei pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, în calitate de autoritate locală competentă.

Prin două adrese, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov solicită promovarea în CGMB a unui proiect de hotărâre având ca obiect împuternicirea sa expresă pentru înfiinţarea, organizarea, exploatarea, monitorizarea, gestionarea şi, după caz, modificarea serviciului public de transport feroviar de călători de interes local. AGERPRES