Pe 29 martie, Asociația pentru Combustibili Sustenabili (ACS) a organizat un eveniment amplu și o dezbatere tehnică pentru familiarizarea mediului public, dar și a celui privat, cu subiecte critice pentru economia națională, pornind de la coloana vertebrală a dinamicii organizaționale, energia și alimentarea cu resurse a producției. Evenimentul face parte din circuitul ACS de conferințe cu titlul „Conferința Sustenabilității” și s-a desfășurat în Centrul de Afaceri Lumina Verde din Județul Prahova pentru a delimita dezbaterea la nivel de regiune.

Romgaz, partenerul principal al evenimentului, nuanțează pe această cale importanța gazului natural în mixul energetic, în această etapă de tranziție critică pentru independența continentală, continuitatea în liniile de producție și distribuție din mediul organizațional, creșterea calității serviciului public și întreținerea unui standard de viață în creștere pentru cetățeni.

Prin sprijinul și la recomandarea Romgaz, gazdă comună a evenimentului ACS a fost Dumitru Chisăliță, președinte al Asociația Energia Inteligentă, participând activ la lucrările ședințelor, contribuind cu expertiză valoroasă din vasta sa experiență și completând narativul lucrărilor în interacțiune dinamică cu președintele ACS Vlad Stoicescu.

Sinteza concluziilor lui Dumitru Chisăliță, reieșite din dezbateri:

Volatilitatea consmului și variabilitatea energiei produse care se va accentua masiv în viitor, trebuie gestionată printr-o reconstrucție totală a infrastructurii critice, care este pusă în situația de a face față unor vârfuri și căderilor de consum, respectiv de producție foarte mari, a curgerii bidirecționale a energiei (în toate formele sale), a interschimbabilității între diverse forme de energiei, a stocării orare si sezoniere a energiei, a furncționării sistemului național integrat într-un sistem european, astfel încât acesta nu mai trebuie să răspundă doar cerințelor de echilibrare națională ci și regională/europeană.

Concret considerăm necesară coagularea tuturor forțelor (societatea civilă, mediul academic, mediul antrepernorial și mai ales mediul politic) în definitivarea unui viitor Nou Model al Sistemului Energetic Romanesc care să fie capabil să facă față provocărilor din următorii 30 de ani.

Evenimentul s-a desfășurat în jurul subiectului principal „Tranziția graduală, alimentată de gazele naturale ca și resursă energetică sustenabilă, complementară energiei regenerabile în continuă creștere, la alimentarea industriilor și transporturilor cu hidrogen curat”. S-au dezbătut temele complementare, dar în egală măsură importante, ale politicilor europene de reducere ale emisiilor de gaze cu efect de seră, manifestate cumulativ prin Planul Industrial pentru Pactul Verde European.