„Practicile nesănătoase” ale guvernelor anterioare au fost perpetuate de Guvernul Cîţu, care prin HG 1088/06.10.2021, a alocat discreţionar, din fondul de rezervă, un miliard lei pentru unele unităţi administrativ-teritoriale, fără să se consulte cu reprezentanţii Asociaţiei Oraşelor din România (AOR) şi, probabil, fără să se consulte cu celelalte structuri asociative din administraţia publică locală, se arată într-un comunicat de presă emis de AOR.

Reprezentanţii AOR susţin că astfel Guvernul a încălcat prevederile articolului 86 aliniat 2 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, prevederile articolului 4, aliniat 6 din Carta Europeană a Autonomiei Locale şi Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.

„Adoptarea acestei hotărâri de guvern, cât şi a altor acte normative, fără a ţine cont de punctul de vedere al AOR, (…) ar putea fi considerată o provocare care ne îndepărtează de la o bună colaborare (…). Asociaţia Oraşelor din România îşi declară public nemulţumirea faţă de situaţia actuală a administraţiei publice locale, exclusă de la consultarea cu Guvernul României – numeroşi primari considerând că cetăţenii din oraşele lor se simt jigniţi şi dezamăgiţi în acelaşi timp de atitudinea sfidătoare, total nedemocratică, a Guvernului – consideră că guvernanţii ar trebui să aibă în vedere binele şi interesele cetăţenilor, dar şi dezvoltarea comunităţilor locale, care sunt profund afectate prin lipsa unei finanţări corespunzătoare ca urmare a unor decizii total necugetate, dezavuând metoda discreţionară de finanţare prin pixul «Ministrului Binevoitor»”, se arată în comunicatul de presă al AOR.

Prin HG 1088/2021 au fost repartizate către mai bine de 90% dintre unităţile administrativ-teritoriale (comune, oraşe, municipii şi judeţe) sume în valoare totală de 1.009.466.000 lei reprezentând o medie de 50,47 lei/locuitor. Cele 216 oraşe mici şi mijlocii care fac parte din AOR prestează servicii publice pentru mai mult de 40% din locuitorii ţării (din care 12% sunt locuitori care trăiesc în aceste oraşe si aproape 30% sunt locuitori ai comunelor învecinate).

„Analizând HG 1088/2021, afirmăm că guvernul Cîţu a acţionat discreţionar şi constatăm că, deşi cele 216 oraşe mici şi mijlocii deservesc 40% din locuitorii ţării, ele au primit doar 9,5% din sumele alocate pentru toate unităţile administrativ-teritoriale. Mai mult, din cele 216 unităţi administrativ teritoriale cu statut de oraş, 22 au fost excluse de la această alocare financiară şi Guvernul, ca iniţiator al acestui act normativ, nu a folosit criteriile pe care noi le-am solicitat dintotdeauna pentru echilibrarea bugetelor: numărul de locuitori, suprafaţa unităţii administrativ teritoriale, numărul de localităţi componente şi/sau de sate aparţinătoare şi mai multe modalităţi de alocare a sumelor care provin de la bugetul de stat. Prin hotărârea de guvern recentă, repartizarea pe comune, oraşe, municipii şi judeţe a fost făcută pe o abordare vădit politică în defavoarea oraşelor cu primari din partidele care nu se află la guvernare – alocarea medie fiind de 11 lei/locuitor pentru oraşele cu primari din partidele care nu se află la guvernare şi 64,50 lei/locuitor pentru oraşele cu primari din partidele care se află la guvernare”, a declarat Ionel Chiriţă, preşedinte executiv al Asociaţiei Oraşelor din România.

AOR propune organizarea de urgenţă a unor discuţii cu conducerile tuturor partidelor parlamentare pentru corectarea nedreptăţilor făcute pentru cetăţenii multor oraşe şi pentru susţinerea rezolvări situaţiei de dezechilibru creată de HG 1088/2021 prin realizarea unei rectificări bugetare printr-o lege aprobată de către Parlamentul României, până la sfârşitul acestei luni, care să asigure, în completarea sumelor alocate prin HG 1088, un minim de 60 lei/locuitor pentru fiecare oraş.