Asociaţia Oraşelor din România (AOR), reprezentantă a oraşelor mici şi mijlocii, cere Guvernului să înţeleagă nevoile reale ale comunităţilor locale şi să găsească, împreună cu structurile asociative ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, soluţii pentru finanţarea acestora.

„Ne delimităm strict de prevederile din propunerea de lege de buget pentru anul 2019 privind alocarea financiară a unităţilor administrativ-teritoriale făcută de actualul Guvern, autonomia locală şi capacitatea de dezvoltare a unităţilor administrativ-teritoriale fiind puternic afectată de propunerile făcute zilele acestea de către membrii Executivului. Asociaţia Oraşelor din România face apel la raţiune şi echilibru, cerând Guvernului României să înţeleagă nevoile reale ale comunităţilor locale şi să găsească, împreună cu structurile asociative ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, soluţii pentru finanţarea acestora”, se arată într-un comunicat al AOR.

Asociaţia solicită „imperios” Ministerului Finanţelor Publice şi Guvernului să respecte angajamentele din cadrul programului de Guvernare 2018-2020, conform cărora impozitul pe venit şi impozitul din pensii ar trebui să revină integral bugetelor administraţiilor publice locale, începând cu 1 ianuarie 2019.

Potrivit aceleiaşi surse, capitolul „Administraţie publică. Politici regionale” din programul de guvernare prevede că repartizarea către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale ar trebui să se realizeze astfel: 60% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al căror teritoriu îşi desfăşoară activitatea plătitorii de impozit pe venit; 20% la bugetul local al judeţului; 20% într-un cont distinct, deschis pe seama direcţiei generale regionale a finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice la trezoreria municipiului reşedinţă de judeţ, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor.

„În cadrul mecanismului folosit pentru echilibrarea bugetelor locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor, prin care se completează veniturile proprii în vederea asigurării unui buget minim de funcţionare, stabilirea sumei pe locuitor să se facă ţinând cont de faptul că aproape toate unităţile din mediul urban organizează şi asigură funcţionarea unor servicii publice de diversitate, mărime şi complexitate sporite, care deservesc, pe lângă locuitorii acestor UAT-uri, şi locuitorii din comunele învecinate”, precizează AOR.

Asociaţia susţine, de asemenea, ca sumele pe locuitor care se vor lua în calcul la asigurarea bugetului minim de funcţionare pentru anul 2019 să fie: 850 lei/locuitor pentru unităţi administrativ-teritoriale care au statut de comună, 1.000 lei/locuitor pentru unităţi administrativ-teritoriale care au statut de oraş sau municipiu, altele decât municipiile reşedinţă de judeţ, 1.150 lei/locuitor pentru unităţi administrativ-teritoriale care au statut de reşedinţă de judeţ.

AOR propune ca pentru comune, oraşe, municipii şi judeţe să fie stabilite ca nivel minim al bugetelor de funcţionare următoarele valori: 2.000.000 lei pentru comune cu până în 5.000 de locuitori; 5.000.000 lei pentru comune cu un număr mai mare de 5.000 locuitori; 8.000.000 lei pentru oraşele cu un număr mai mic de 10.000 de locuitori; 15.000.000 lei pentru oraşele şi municipiile care nu sunt reşedinţă de judeţ, cu un număr între 10.001 locuitori şi 20.000 locuitori; 30.000.000 lei pentru oraşele şi municipiile care nu sunt reşedinţă de judeţ, cu un număr între 20.001 locuitori şi 50.000 locuitori; 40.000.000 lei pentru municipiile care nu sunt reşedinţă de judeţ, cu un număr mai mare de 50.000 locuitori; 60.000.000 lei pentru municipiile reşedinţe de judeţ; 90.000.000 lei pentru judeţe.

AOR solicită excluderea „oricărei abordări eronate” a sumelor considerate excedent la sfârşitul anilor anteriori, „întrucât cea mai mare parte a sumelor denumite astfel în legea bugetului de stat pe 2018 au reprezentat credite bugetare neutilizate din motive obiective”. Asociaţia propune şi constituirea în cadrul bugetului de stat a unui fond special din care să fie susţinută cofinanţarea proiectelor cu finanţare din fonduri europene şi a unui mecanism de atribuire a acestor sume către unităţile administrativ-teritoriale. AGERPRES