Începând cu luna decembrie 2010, Asociația Comunelor din România este autorizată de Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a județului Dâmbovița să organizeze programele de specializare Competențe Antreprenoriale și Manager proiect, programe care se vor finaliza cu obținerea de certificate de absolvire recunoscute de Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

Autorizarea celor două programe de formare profesională a fost obținută în cadrul proiectului „Comuna, promotor al dezvoltării spiritului antreprenorial în mediul rural”, implementat de Asociația Comunelor din România în parteneriat cu Structural ConsultingTM Group. Acest proiect este finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, cofinanțat din Fondul Social European.

În perioada 31 ianuarie – 15 aprilie 2011, în cadrul proiectului vor fi organizate 7 cursuri de Competențe Antreprenoriale, adaptate specificului mediului rural, câte unul pentru fiecare regiune de dezvoltare a României cu excepția Regiunii București-Ilfov.

În perioada 1 februarie – 31 martie 2011, va fi derulată procedura de selecție a grupului țintă 3 al proiectului, format din 300 de persoane cu domiciliul în mediul rural din toate regiunile de dezvoltare ale României, cu excepția Regiunii București-Ilfov. Categoriile de grup țintă eligibile sunt șomerii, angajații și managerii din mediul rural, o atenție special urmând a fi acordată șomerilor, în special a celor tineri.

Informații suplimentare privind derularea proiectului sunt disponibile pe site-ul proiectului www.procomune.ro și pe cel al promotorului proiectului www.acor.ro și al partenerului www.fonduri-structurale.ro.