Senatorii au adoptat, pe 28 aprilie, un proiect legislativ prin care a fost eliminat articolul din OUG nr. 44/2020 conform căruia procedurile de organizare a alegerilor locale se iniţiază în termen de şase luni de la data expirării duratei stării de urgenţă. S-au înregistrat 90 de voturi „pentru”, 27 „împotrivă” şi 13 abţineri.
În motivarea abrogării articolului menţionat, iniţiatorii – senatorii PSD Radu-Cosmin Preda şi Şerban Nicolae, precum şi senatorii UDMR Cseke Attila şi Csaszar Karoly Zsolt – susţin că „prevederile incidente ale Codului administrativ nu se referă la stabilirea unui termen de iniţiere a procedurilor privind organizarea alegerilor, ci la prelungirea prin lege organică a mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale”.
Un alt amendament admis în comisia de specialitate prevede abrogarea art. 6 din proiect. Potrivit acestuia, „partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pot opta ca, în locul depunerii listelor de susţinători pentru candidaţii la alegerile locale, să facă dovada depunerii în contul bancar deschis pentru campania electorală la nivelul judeţului respectiv sau al municipiului Bucureşti, după caz, a unor contribuţii electorale în valoare de cel puţin 50 de salarii de baza minime brute pe ţară”.
OUG nr.44/2020 are ca obiect de reglementare prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale aferente perioadei 2016-2020, adoptarea unor măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum şi modificarea art. 151 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Potrivit Notei de fundamentare, demersul legislativ „este justificat de contextul epidemiologic creat de coronavirusul SARS-CoV-2 şi de instituirea stării de urgenţă pe întreg teritoriul României prin Decretul preşedintelui nr. 195/2020, precum şi de măsurile legislative determinate de situaţia de urgenţă instituită”.
„Se preconizează, astfel, prelungirea mandatelor de către noii aleşi, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020, procedurile pentru organizarea alegerilor urmând a fi demarate cu respectarea termenelor din legislaţia electorală într-un termen rezonabil de maximum şase luni de la data expirării mandatelor actuale, dacă situaţia epidemiologică din România va permite”, se mai menţionează în Nota de fundamentare.
Proiectul va intra în dezbatere la Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz. AGERPRES