Arhitectul-şef al Primăriei Oradea, Radu Fortiş, a declarat că anul 2022 se remarcă prin încetinirea sectorului de construcţii, fiind înregistrate scăderi la toate tipurile de cereri pentru emiterea de acte specifice către Direcţia Arhitectului Şef, însă previziunile sunt mai bune pentru anii viitori având în vedere numărul de solicitări pentru construire aflate în pregătire la Comisia municipală de urbanism şi amenajarea teritoriului (CMUAT).

„Anul 2022 a fost un an care a impus o cotitură, în sensul că s-au înfrânat investiţiile private. Acest lucru se întâmplă pentru că a fost o perioadă post-pandemie, din cauza creşterii preţurilor la materialele de construcţii şi aşa mai departe, dar este un fapt evident. În anul 2022, avem o scădere destul de semnificativă a numărului de autorizaţii de construire. De altfel, se constată o scădere uşoară a tuturor cererilor pentru emiterea actelor specifice: certificate de urbanism, autorizaţii de construire, autorizaţii de desfiinţare”, a declarat arhitectul-şef Radu Fortiş, într-o conferinţă de presă susţinută pentru prezentarea raportului de activitate pe anul trecut.

Viceprimarul Marcel Dragoş a precizat că Direcţia Arhitectului Şef este o instituţie cu „un volum destul de mare de muncă” din punct de vedere al actelor pe care le emite, de la certificatul de urbanism până la analizarea tuturor documentaţiilor complexe de PUD şi PUZ, pe care se bazează dezvoltarea viitoare a oraşului.

Dinamica actelor informative şi de autoritate arată că autorizaţiile de construire şi certificatele de urbanism emise în 2022 sunt în descreştere ca număr, „undeva la nivelul anului 2014”, a precizat arhitectul Fortiş. Astfel, Numărul certificatelor de urbanism emise în anul 2022 a scăzut cu 8,6%, de la 2.324 la 1980, iar faţă de media anilor anteriori, cu 14,8%. La autorizaţii de construire s-a înregistrat o scădere cu 14,8% faţă de anul trecut, respectiv 28,9% faţă de anii anteriori. Iar la autorizaţii de desfiinţare, un număr mai mic cu 9%.

„Spre deosebire de acest trend descrescător, constatăm totuşi în secţiunea CMUAT o creştere a solicitărilor pentru construire în zona de preparare a documentaţiilor de urbanism, adică în zona de avizare pentru documentaţiile de urbanism de tip PUD şi PUZ. Probabil că acest aspect indică o reluare a trendului crescător pe anii viitori”, a subliniat Radu Fortiş.

În cele din urmă, 2.145 de construcţii au fost finalizate în anul 2022, majoritatea fiind locuinţe de locuit.

În cadrul comisiei CMUAT au fost analizate un număr de 332 documentaţii de urbanism: 131 PUZ-uri (Plan urbanistic zonal) (55 avizate favorabil şi 76 nefavorabil) şi 201 PUD-uri (Planul Urbanistic de Detaliu) (134 avizate favorabil şi 67 nefavorabile). Din acestea, 50 de PUZ-uri şi 87 de PUD-uri au fost înaintate spre analiză şi aprobare către Consiliul Local Oradea.

În 2022 s-a realizat în continuare standardizarea şi actualizarea bazei de date urbane geospaţiale a Primăriei Oradea, prin colectarea, stocarea, gestionarea şi administrarea datelor urbane şi a informaţiilor spaţiale şi realizarea analizelor spaţiale pe suport GIS.

Direcţia Arhitect Şef a continuat şi în anul 2022 să emită actele specifice în regim de urgenţă, activitate introdusă în cursul anului 2014, respectiv în două zile certificatul de urbanism şi în 5 zile autorizaţia de construire şi cea de luare în folosinţă a construcţiilor. Taxele percepute în anul 2022 au fost modice în comparaţie cu alte municipii, se arată în raport, 150 lei pentru prima categorie de acte, 500 lei, respectiv 150 lei, pentru cea de a doua.

În ce priveşte procesul de digitalizare, certificatul de urbanism online introdus în urmă cu doi ani a început să aibă o pondere mai mare, în anul 2022 fiind de 10,6% din numărul solicitărilor, majoritatea pentru construcţii de locuinţe. „Cetăţenii au început să se obişnuiască cu acest serviciu care este foarte rapid şi bine organizat”, a menţionat arhitectul Radu Fortiş.

De asemenea, tot online se poate primi certificatul de nomenclatură stradală, care funcţionează foarte bine şi este din ce în ce mai accesat. AGERPRES