Strategia integrată de dezvoltare urbană pentru polul de creştere Craiova cuprinde aproape 50 de proiecte până anul 2023 pentru localităţile componente ale acestui pol. Potrivit documentului postat pe site-ul Primăriei Craiova, proiectele vizează creşterea competitivităţii economice a polului de creştere Craiova; conectarea la reţelele regionale, naţionale şi europene de transport; creşterea calităţii serviciilor publice; dezvoltarea turismului şi creşterea calităţii factorilor de mediu.

Printre proiectele enumerate în document se află: reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele de trasee de transport public; realizarea unor parcări colective în mai multe zone ale oraşului; extinderea liniei de tramvai în Craiova către aeroport; dotarea spitalelor cu echipamente, aparatură şi tehnică medicală; reabilitarea Spitalul de Neurologie Craiova; modernizarea şi consolidarea clădirilor degradate în care funcţionează licee, şcoli şi grădiniţe; construirea unui centru de zi şi pentru dezvoltarea deprinderilor pentru o viaţă independentă; construirea unui centru social pentru depozitare şi distribuire produse alimentare, a unui centru multifuncţional pentru toate categoriile de persoane defavorizate şi a unui centru de şi pentru consiliere familială.

Primăria Craiova are în vedere înfiinţarea unui centru rezidenţial pentru victimele violenţei în familie şi a traficului de persoane; construirea unui centru de şi pentru vârstnicii cu venituri reduse din municipiul Craiova; implementarea unui proiect pentru promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei in comunităţile defavorizate din municipiul Craiova; modernizarea şi extinderea iluminatului public în municipiul Craiova; regenerarea urbană în municipiul Craiova prin revitalizarea Zonei Balta Cernele; regenerarea urbană în municipiul Craiova prin revitalizarea Zonei Corniţoiu; derularea unor proiecte pentru conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural; proiecte pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice şi blocurilor de locuinţe din municipiul Craiova etc..

Polul de creştere Craiova este format din 29 de localităţi: un municipiu (Craiova); – două oraşe (Filiaşi şi Segarcea şi 26 de comune (Almăj, Brădeşti, Breasta, Bucovăţ, Calopăr, Coţofenii din Faţă, Gherceşti, Işalniţa, Mischii, Murgaşi, Pieleşti, Predeşti, Şimnicu de Sus, Terpeziţa, Ţuglui, Vârvoru de Jos, Cârcea, Coşoveni, Vela, Teasc, Malu Mare, Coţofenii din Dos, Ghindeni, Goieşti, Podari, Robăneşti). Strategia de dezvoltare vizează derularea de proiecte în toate localităţile componente ale polului.

Proiectele administraţiei publice care vizează dezvoltarea comunitară a Craiovei urmăresc, potrivit Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creştere Craiova, transformarea acestuia „într-un centru important de dezvoltare economică şi culturală, un spaţiu atractiv pentru locuire prin oferta diversificată de locuri de muncă, servicii publice complexe şi de calitate şi posibilităţi variate de petrecere a timpului liber”. AGERPRES