ANRCTI modifica regimul de autorizare generala pentru furnizarea retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice

ANRCTI a adoptat pe 27 martie decizia nr. 258/2008 privind completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii nr.1333/2003 privind regimul de autorizare generala pentru furnizarea retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice.
Potrivit prevederilor acestei decizii, furnizorii de retele sau de servicii de comunicatii electronice au obligatia de a pune la dispozitia autoritatii nationale in materia interceptarii comunicatiilor, desemnata potrivit reglementarilor legale in vigoare, serverele de management al interceptarii si consolele de administrare si operare pe care le detin, in vederea asigurarii functiei de interceptare legala a comunicatiilor. Furnizorii au, de asemenea, obligatia de a acorda sprijin tehnic autoritatii nationale in materia interceptarii comunicatiilor, in vederea realizarii atributiilor ce revin acesteia.

Decizia a fost adoptata in temeiul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 134/2006 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Hotararii Consiliului Suprem de Aparare a Tarii din data de 25 martie 2008 privind completarea, in regim de urgenta, a conditiilor tehnice de interceptare legala a comunicatiilor stabilite prin regimul de autorizare generala pentru furnizarea retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice.