ANI implementează un sistem informatic integrat de prevenire a conflictelor de interese în achiziţiile publice

georgescu_horia256.jpgAgenţia Naţională de Integritate (ANI) va implementa un sistem informatic integrat de prevenire a conflictelor de interese în achiziţiile publice, care va asigura un mecanism de verificare a conflictului de interese în cazul achiziţiilor publice finanţate din fonduri comunitare.

“Aplicaţia vine să rezolve situaţii precum cea în care o autoritate contractantă, de exemplu un consiliu judeţean, care iniţiază o procedură de achiziţie, iar în cadrul acestei proceduri de achiziţie sunt depuse oferte de către rude ale preşedintelui consiliului judeţean sau ale unor persoane cu funcţii de decizie în această instituţie, în momentul în care datele vor fi introduse în sistemul electronic de achiziţii publice, dacă sistemul dacă vede o problemă, va emite un avertisment care va spune că este un potenţial conflict de interese”, a declarat preşedintele ANI, Horia Georgescu, cu ocazia lansării proiectului.
El a menţionat că va exista şi o interfaţă publică care va emite rapoarte lunar şi va prezenta câte avertismente au fost emise, în ce zone geografice şi în ce tipuri de instituţii se întâmplă acest lucru. Dacă sistemul emite avertismentul de incompatibilitate, “vor trebui luate nişte măsuri care vor fi enunţate, iar dacă persoana nu dă curs acestui avertisment, automat ANI va declanşa din oficiu procedura de verificare şi va sesiza instituţiile de urmărire penală”, a mai arătat Horia Georgescu.

Invitat la lansarea proiectului cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”, ministrul Afacerilor Interne, vicepremierul Gabriel Oprea, a declarat că există o cooperare fructuoasă între MAI şi ANI iar ministerul pe care îl conduce va sprijini Agenţia în implementarea programului.

“Integritatea funcţionarilor din instituţiile publice, în special a celor cu funcţii de conducere, independenţa acestora faţă de orice interes economic sau politic sunt garanţia unui stat puternic. Este interesul nostru să avem funcţionari care prin activitatea lor să nu vulnerabilizeze economia sau instituţiile statului. De asemenea, încurajăm iniţiativele instituţionale care au ca scop îmbunătăţirea în acest domeniu, aşa cum este şi proiectul lansat astăzi”, a afirmat Gabriel Oprea.

Scopul proiectului constă în asigurarea interoperabilităţii sistemelor electronice ale instituţiilor publice, optimizarea cooperării între instituţiile publice, prin dezvoltarea unui mecanism eficient de verificare a conflictelor de interese în procesul de atribuire a contractelor de achiziţii publice.
Perioada de implementare a proiectului este 7 decembrie 2013 – 6 martie 2015 iar valoarea totală a acestuia este de 31.300.671 de lei. AGERPRES