klingeis_arnold.jpgAgenţia Naţionala de Integritate (ANI) a sesizat Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) în vederea cercetării lui Arnold Gunter Klingeis, primar al oraşului Avrig, judeţul Sibiu, pentru conflict de interese şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie.

Potrivit unui comunicat al ANI, Arnold Gunter Klingeis a încălcat regimul juridic privind conflictul de interese în materie administrativă, întrucât, în calitate de primar, a influenţat îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi reveneau, semnând 27 acte juridice (contracte şi comenzi ferme care au avut ca scop promovarea şi publicitatea ansamblului reşedinţa de vară şi a parcului Samuel von Brukenthal, imobil „sit pilot în cadrul proiectului”, care face obiectul contractului de locaţiune încheiat între SC Klingeis Consulting SRL, unde primarul deţine calitatea de asociat iar soţia şi fratele deţin calitatea de asociat şi funcţia de administrator, şi Fundaţia Samuel von Brukenthal, încheiate în cadrul Proiectului „CultTour” între Primăria Avrig şi diverşi prestatori de servicii. Valoare totală a celor 27 de acte juridice este de 690.540 lei.

Primăria Avrig, ca promotor al Proiectului „CultTour”, a propus Fundaţiei Samuel von Brukenthal Sibiu să devină partener de proiect, întrucât a considerat oportună participarea fundaţiei în calitate de partener, având în vedere responsabilitatea acesteia în ceea ce priveşte administrarea reşedinţei de vară şi a grădinii baroc, care au rol de sit pilot în cadrul proiectului.

Ulterior datei la care a fost încheiat contractul pentru implementarea proiectului, între SC Klingeis Consulting SRL şi fundaţia menţionată a fost încheiat şi contractul „de locaţiune a ansamblului reşedinţa de vară şi a parcului Samuel von Brukenthal”.

Conform ANI, Arnold Gunter Klingeis a încălcat şi regimul juridic privind conflictul de interese în materie penală, întrucât, în perioada exercitării funcţiei de primar, acesta a îndeplinit acte prin care s-au realizat, indirect, foloase materiale pentru sine, soţia sa şi fratele său, constând în creşterea cifrei de afaceri şi a profitului societăţii SC Klingeis Consulting SRL.

Prin urmare, Arnold Gunter Klingeis a încălcat dispoziţiile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Primarii (…) sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul sau ori rudele sale de gradul I” şi dispoziţiile art. 301, alin. (1) din CPP, potrivit cărora „Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică”.

De asemenea, Arnold Gunter Klingeis a încălcat şi dispoziţiile art. 12, lit. b) din Legea nr. 78/2000, potrivit cărora „Sunt pedepsite cu închisoarea de la 1 la 5 ani următoarele fapte, dacă sunt săvârşite în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite: folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii”. AGERPRES