ANI a desemnat 18 foşti şi actuali aleşi locali în incompatibilitate şi conflict de interese administrativ

Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a constatat starea de incompatibilitate şi existenţa conflictului de interese de natură administrativă în cazul a 18 foşti şi actuali aleşi locali. Potrivit unui comunicat al ANI, 15 foşti şi actuali primari şi viceprimari s-au aflat în incompatibilitate.

* Astfel, Florel Catană, primar al comunei doljene Galicea Mare, a deţinut simultan, în perioada 9 iulie 2008 – 8 mai 2013, funcţia de primar şi calitatea de membru în Consiliul de Administraţie al şcolii Gimnaziale Galicea Mare.

* O situaţie similară a fost constatată şi în cazul lui Petru Iuga, primar al comunei dâmboviţene Vârfuri, aflat în incompatibilitate în perioada 22 iunie 2012 – 29 iunie 2014.

* De asemenea, edilul comunei Isverna, judeţul Mehedinţi, Ion Stoica, s-a aflat în incompatibilitate, în condiţiile în care, în perioada 19 iulie 2006 – 23 februarie 2016, a deţinut simultan funcţia de primar şi calitatea de funcţionar public de conducere (secretar al comunei Isverna, judeţul Mehedinţi).

* ANI arată că Vergil Dascălu, primar al comunei Cioroiaşi, judeţul Dolj, a deţinut simultan, timp de nouă luni, în perioada 10 septembrie 2012 – 1 mai 2013, funcţia de primar şi calitatea de membru în Consiliul de Administraţie al şcolii gimnaziale din localitate, încălcând astfel dispoziţiile legii.

* În incompatibilitate s-a aflat şi Miklos Bogya, actual primar şi fost viceprimar al comunei Crasna, judeţul Sălaj, care, timp de doi ani, a deţinut simultan funcţia de viceprimar şi calitatea de persoană fizică autorizată.

* Şi viceprimarul municipiului Marghita, judeţul Bihor, Ioan Lazăr, a fost incompatibil, în condiţiile în care, în perioada 18 iulie 2012 – 19 august 2013, a deţinut simultan funcţia de viceprimar şi pe cea de administrator al unei societăţi comerciale.

* Viceprimarul comunei prahovene Sălciile, Gheorghe Nedea, a fost în incompatibilitate timp de mai mulţi ani, el deţinând, simultan cu funcţia publică, şi calitatea de comerciant persoană fizică.

* Totodată, starea de incompatibilitate a fost constatată şi la Aurel Bebe Roşu, viceprimar al comunei Unirea, judeţul Dolj; George Sorin Iordache, viceprimar al comunei doljene Greceşti; Bela Rudolf, viceprimar al comunei Belin, judeţul Covasna; Ilie Dinu, fost primar al oraşului dâmboviţean Titu; Marin Cioană, fost primar şi actual consilier local al comunei Dumbrava, judeţul Mehedinţi; Nicolae Văduva, fost primar şi actual consilier local al comunei vâlcene Măciuca; Gheorghe Ciocan, fost viceprimar al comunei gălăţene Bălăbăneşti, şi Romeo Moise, fost viceprimar al comunei Gherăseni, judeţul Buzău, care, simultan cu funcţia publică, au deţinut fie calitatea de membru în Consiliul de Administraţie al unei unităţi de învăţământ din localitate, fie calitatea de persoană fizică autorizată sau de administrator al unei societăţi comerciale.

* Gheorghe Tudorică Ştefan, fost consilier local la Costeşti, judeţul Argeş, a fost în incompatibilitate în perioada 29 iunie 2012 – 22 aprilie 2014, întrucât pe durata mandatului de consilier o societate în cadrul căreia acesta deţine funcţia de administrator şi calitatea de asociat unic a încheiat 10 contracte cu instituţii aflate sub autoritatea Primăriei Costeşti.

* Totodată, ANI a constatat conflictul de interese administrativ în cazul primarului comunei braşovene Buneşti, Mircea Pălăşan, care, în perioada deţinerii mandatului de edil 2012 – 2016, a întocmit şi semnat proiectele a două hotărâri ale Consiliului Local Buneşti cu privire la întocmirea, respectiv aprobarea PUZ pentru imobilul proprietatea sa.

“Totodată, acesta a semnat avizul favorabil şi avizele de oportunitate cu privire la elaborare PUZ pentru acelaşi imobil, documente ce au stat la baza eliberării certificatului de urbanism de către Consiliul Judeţean Braşov şi ulterior vor sta la baza eliberării autorizaţiei de construire a unei pensiuni agroturistice pe terenul pentru care acesta a constituit drept de superficie în favoarea fiicei sale, urmând ca aceasta să construiască pensiunea agroturistică cu finanţare din Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR). De asemenea, persoana evaluată a întocmit şi semnat proiectul hotărârii Consiliului Local privind atribuirea directă a păşunilor comunale către membrii colectivităţii locale, în baza căruia Consiliului Local Buneşti a închiriat pajişti pentru păşunatul animalelor, pe o durată de 10 ani, persoanei evaluate şi fiicei sale. Prin folosirea acestor pajişti închiriate, persoana evaluată şi fiica sa au desfăşurat activităţi agricole (creşterea animalelor), au încasat subvenţii pentru agricultură în cuantum de 239.576 lei, iar persoana evaluată a realizat şi venituri din activităţi agricole”, se precizează în comunicat.

* Conflictul de interese administrativ a fost constatat şi în cazul lui Florin Radu, consilier local în comuna Oarja, judeţul Argeş.

ANI arată că, în perioada mandatului de consilier local, el a participat la deliberarea şi adoptarea hotărârii Consiliului Local privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Oarja, în urma căreia a fost încheiat contractul de achiziţie publică având ca obiect livrarea de lemn de foc între şcoala Gimnazială ‘D. Rădulescu’ Oarja şi o societate comercială la care soţia persoanei evaluate deţine calitatea de unic asociat şi funcţia de administrator.

“Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Pălăşan Mircea, Moise Romeo, Gheorghe Nedea şi Ştefan Gheorghe Tudorică nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare”, mai arată ANI. AGERPRES