Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a anunţat că a găsit 14 aleşi locali în diverse incidente de integritate. Potrivit unui comunicat al ANI, inspectorii de integritate au constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natură administrativă sau au sesizat organele de urmărire penală în cazul a 14 aleşi locali, respectiv:

* Alexandru Constantin Proteasa, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Timiş şi fost consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Moşniţa Nouă, judeţul Timiş. A fost descoperit în conflict de interese administrativ, după ce, în perioada exercitării mandatului de consilier local, a participat la deliberarea şi adoptarea Hotărârii C.L. al comunei Moşniţa Nouă privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal prin care se aprobă introducerea în intravilanul extins al localităţii a unei suprafeţe de teren aflat în proprietatea societăţii în cadrul căreia persoana evaluată deţine calitatea de asociat unic şi funcţia de administrator, producându-se astfel un folos patrimonial pentru sine, respectiv pentru societate.

* Elena Iuliana Dosaru, consilier judeţean în cadrul CJ Prahova, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 23 octombrie 2020 – 17 iunie 2022. Ea a deţinut şi exercitat simultan cu funcţia de consilier judeţean şi funcţia de membru în consiliul de administraţie al unei societăţi comerciale de interes local.

* Marian Vlasici, primar al comunei Lupac, Caraş-Severin, a fost găsit în conflict de interese administrativ şi a fost sesizat Parchetul, după ce, în perioada exercitării mandatului de primar, deşi avea un interes personal în problemele supuse dezbaterilor, a participat la emiterea şi adoptarea  unor acte administrative privind asociaţia în cadrul căreia deţinea calitatea de preşedinte. Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la existenţa unor indicii referitoare la posibila săvârşire de către Marian Vlasici a infracţiunii de folosire a funcţiei pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de art. 301 din Codul penal, întrucât, în calitate de primar, a îndeplinit acte privind asociaţia sportivă în cadrul căreia a deţinut calitatea de preşedinte. De asemenea, ANI arată că a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi cu privire la existenţa unor indicii referitoare la posibila săvârşire de către persoana evaluată a infracţiunii de fals în declaraţii, prevăzută de art. 326 din Codul penal, întrucât nu a menţionat în declaraţiile de interese depuse în calitate de primar al comunei Lupac funcţia de preşedinte deţinută în cadrul asociaţiei.

* Dumitru Vintilă, primar al comunei Drăguşeni, judeţul Galaţi, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 10 mai 2018 – 08 mai 2021, întrucât a exercitat simultan cu funcţia de

primar şi o funcţie contractuală în cadrul Primăriei Comunei Drăguşeni. A semnat acte administrative aferente unui proiect derulat de Primăria Drăguşeni, în cadrul căruia a deţinut o funcţie contractuală în perioada 10 mai 2018 – 8 mai 2021, producând un folos material pentru sine. Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi în acest caz.

* Daniel Boambeş, primar al comunei Constantin Daicoviciu, Caraş-Severin, a fost descoperit în conflict de interese administrativ şi a fost sesizat Parchetul, după ce a semnat dispoziţia din data de 15 septembrie 2020 privind numirea fiului său într-o funcţie din cadrul aparatului Biroului Electoral de Circumscripţie nr. 26 Constantin Daicoviciu.

* Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Urziceni, Ialomiţa, cu privire la existenţa unor indicii referitoare la posibila săvârşirea de către Gabriel Stoica, primar al comunei Sălcioara, Ialomiţa, a infracţiunii de folosire a funcţiei pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de art. 301 din Codul penal, întrucât, în perioada exercitării mandatului 2016-2020 a semnat o serie de acte administrative în urma cărora sora acestuia a fost numită într-o funcţie contractuală de execuţie în cadrul Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, iar ulterior a fost încadrată în funcţia contractuală de şef serviciu SVSU.

* Dumitru Pearcu, fost primar al comunei Tomşani, Vâlcea, a fost găsit în conflict de interese administrativ, după ce, în perioada exercitării mandatului de primar a semnat o autorizaţie de construire pentru imobilul pe care îl deţine în comună.

* Emilian Rusu, fost primar al comunei Dăneşti, Gorj, a fost descoperit în conflict de interese administrativ, întrucât a semnat o serie de înscrisuri referitoare la eliberarea unor documente pentru copiii săi.

* Adrian Răzvan Lulciuc, consilier local în Timişoara, a fost găsit în incompatibilitate, după ce, în perioada exercitării mandatului 2016-2020 de consilier local, societatea comercială în cadrul căreia a deţinut calitatea de asociat a încheiat, la data de 22 aprilie 2020, trei contracte de furnizare produse (achiziţii directe – facturi fiscale în valoare totală de 73.780 lei) cu diverse societăţi înfiinţate ori aflate în subordinea/sub autoritatea Consiliului Local Timişoara.

* Linica Stan, consilier local în Mangalia, a fost descoperită în conflict de interese administrativ. El a participat la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale CL prin care au fost alocate sume de bani din bugetul local către o asociaţie de utilitate publică. Printre membrii fondatori ai acestei asociaţii se află şi o organizaţie al cărei preşedinte este chiar ea, precum şi o societate la care soţul şi fiul acesteia deţin calitatea de unic asociat şi administrator. Prin adoptarea acestor hotărâri s-a creat un avantaj patrimonial pentru aceste două entităţi.

* Ioana Raluca Dinu, consilier local în Bacău şi fost director medical – membru al Comitetului director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 24 februarie 2017 – 26 octombrie 2020, întrucât a exercitat simultan şi funcţia de membru în organul de conducere al unui partid politic.

* Nicolae Predeşel, consilier local în Mogoşoaia, Ilfov, a fost găsit în conflict de interese administrativ. El a participat la deliberarea şi adoptarea a trei hotărâri ale CL Mogoşoaia privind schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic cu modificarea parcelelor din teren extravilan în teren intravilan în Sectorul Zero – comuna Mogoşoaia, demers care a creat un avantaj patrimonial pentru fratele acestuia, care la momentul adoptării hotărârilor deţinea terenuri aflate în extravilanul comunei Mogoşoaia.

* Ioan Feier, consilier local în Hodac, Mureş, a participat la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale Consiliului Local din 17 februarie şi 15 aprilie 2020, care au creat premisele juridice necesare încheierii unui contract de închiriere între Primăria Comunei Hodac şi asociaţia în cadrul căreia fratele acestuia deţine funcţia de secretar şi calitatea de membru în Consiliul director. Totodată, arată ANI, în şedinţele CL Hodac din 17 noiembrie 2020 şi 16 februarie 2021 a participat la luarea unor decizii ce au adus un beneficiu fratelui său cu referire la contractul menţionat anterior.

* Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la existenţa unor indicii referitoare la posibila săvârşire de către Ionel Trişcă, consilier local în Grindu, Tulcea, a infracţiunii de folosire a funcţiei pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de art. 301 din Codul penal, întrucât, în exercitarea atribuţiilor de consilier local, a luat parte la deliberarea şi adoptarea unor Hotărâri ale Consiliului Local al comunei Grindu ce au produs un folos patrimonial pentru o asociaţie în cadrul căreia acesta are calitatea de membru fondator, respectiv pentru o societate în cadrul căreia obţine venituri în calitate de salariat.

„Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Elena Iuliana Dosaru şi Dumitru Vintilă nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare”, precizează Agenţia Naţională de Integritate. AGERPRES