Primăria Capitalei a anunţat că în urma creării celor 22 de companii ale Holdingului Municipal se vor desfiinţa regii şi administraţii, însă angajaţii nu vor fi disponibilizaţi, ci preluaţi de către noile societăţi.

Potrivit estimărilor, activitatea acestor societăţi va determina reducerea cu 25% a efortului de la bugetul local, iar personalul care va deservi aceste societăţi va fi preluat din instituţiile subordonate CGMB, inclusiv din direcţiile de specialitate ale PMB, ceea ce înseamnă că această reorganizare nu va determina disponibilizări de personal. Astfel, în cadrul acestor reorganizări, se vor desfiinţa actualele regii şi administraţii, (Administraţia Străzilor, Administraţia Lacuri-Parcuri, Administraţia Fondului Imobiliar), însă angajaţii nu vor fi disponibilizaţi, ci preluaţi de către noile companii. Se vor face angajări doar pentru companiile cu activităţi noi, cum ar fi Trustul de Construcţii Metropolitane, Societatea de Pază şi Securitate sau Societatea Turistică”, a informat Primăria Capitalei prin intermediul unui comunicat.

Conform aceleiaşi surse, companiile municipale au ca obiectiv administrarea „mult mai eficientă a patrimoniului public şi furnizarea serviciilor publice la standarde europene” la preţuri mult mai mici decât cele actuale.

Primarul general, Gabriela Firea, a apreciat că de la începutul anului trecut, de când a anunţat înfiinţarea companiilor municipale, au existat o serie de tentative de discreditare a acestui demers.

„Având în vedere că adminstraţia locală va exercita un control direct asupra operatorilor serviciilor publice, în totală transparenţă asupra activităţii acestor societăţi, observ că, de la începutul anului trecut, de când s-a anunţat înfiinţarea acestora, au existat o serie de tentative de discreditare a acestui demers, din diverse motive politice sau determinate de faptul că multe firme abonate la contractele cu statul îşi pierd acum contractele încheiate în trecut pe bani grei. Subliniez încă o dată că aceste societăţi comerciale, care alcătuiesc un Holding Municipal, reprezintă un demers conform legii şi model implementat cu succes în alte capitale europene, fapt nemenţionat de niciunul din adversarii acestui demers al Municipalităţii. Mă îndoiesc că holdingul Primăriei Vienei, care are peste 16.000 de angajaţi, a avut contestatari atât de vehemenţi cum avem noi la Bucureşti. Cu certitudine, timpul va demonstra eficienţa clară a acestui demers al actualei Administraţii”, a declarat ea, conform sursei citate.

PMB a menţionat că înfiinţarea companiilor municipale permite încheierea unor parteneriate public-private cu mediul de afaceri, permiţând astfel o accelerare a realizării proiectelor de investiţii.

„Mai mult decât atât, înfiinţarea Holdingului Municipal reprezintă o iniţiativă eficientă şi modernă, perfect legală, fapt certificat şi de Tribunalul Bucureşti, unde, în vara anului trecut, USR a solicitat suspendarea hotărârilor de Consiliu General al Municipiului Bucureşti de înfiinţare a celor 22 de companii municipale. În iulie 2017, Tribunalul Bucureşti a respins cererea ca neîntemeiată”, se mai arată în comunicat.

PMB a invocat prevederile art. 36 alin. 2 lit a, alin. 3 lit. c din Legea 215/ 2001 privind administraţia publică locală, conform cărora Consiliul General al Municipiului Bucureşti are iniţiative şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, iar în exercitarea atribuţiilor privind organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale şi a regiilor autonome de interes local, exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute în societăţile comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii.

„Astfel, Consiliul General hotărăşte asupra înfiinţării şi reorganizării regiilor de interes local, înfiinţează instituţii publice, societăţi comerciale şi servicii publice de interes local şi instituie norme de organizare şi funcţionare a acestora. Totodată, Consiliile Locale pot hotărî asupra participării cu capital sau cu bunuri, în numele şi interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, la înfiinţarea, funcţionarea şi dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local”, a menţionat PMB. AGERPRES