Angajarile in institutiile publice au fost blocate prin Ordonanta de Guvern

Autoritatile si institutiile publice nu vor mai putea achizitiona autoturisme, mobilier si papetarie si nu vor mai putea face noi angajari, potrivit Ordonantei de urgenta privind rectificarea Bugetului pe 2009, aprobata, pe 11 aprilie, de Executiv.

De la data intrarii in vigoare a prevederilor Ordonantei de urgenta, care reglementeaza noul buget rectificat, autoritatilor si institutiilor publice li se interzice achizitionarea de autoturisme, mobilier si aparatura birotica, cat si operarea de noi angajari, posturile vacante fiind blocate.

In ceea ce priveste dotarile, fac exceptie autoritatile si institutiile publice nou infiintate dupa data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta, numai in primul an de functionare, daca acestea nu provin din restructurarea si/sau reorganizarea altor institutii publice, deja existente. De asemenea, odata cu aprobarea noului buget, intitutiile publice nu vor mai putea face angajari. “De la data intrarii in vigoare a noii ordonante de urgenta se suspenda ocuparea, prin concurs sau examen, a posturilor vacante din autoritatile si institutiile publice”.

Prin exceptie, institutiile publice, in cazuri temeinic justificate, pot aproba ocuparea unui procent de maxim 15 la suta din totalul posturilor ce se vor vacanta dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, numai in conditiile incadrarii in cheltuielile de personal aprobate prin buget. Sunt exceptate si posturile aferente activitatilor finantate integral din venituri proprii care functioneaza in regim sezonier. Achizitiile publice aflate in curs de desfasurare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se vor definitiva pe baza prevederilor legale in vigoare la data initierii procedurilor respective, numai in conditiile in care autoritatea contractanta a transmis deja, pana la acea data, spre publicare, anuntul sau invitatia de participare.

Autoritatile si institutiile publice prevazute pot acorda tichete cadou si tichete de vacanta personalului din cadrul acestora, cu conditia incadrarii in cheltuielile bugetare aprobate cu aceasta destinatie, si numai din veniturile proprii ale acestora. Taxa pe valoarea adaugata dedusa potrivit legii pentru realizarea obiectivelor de investitii finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, in cursul anului fiscal se utilizeaza pentru plati aferente aceluiasi obiectiv de investitii. La incheierea exercitiului financiar, sumele deduse si neutilizate se vireaza la bugetul de stat sau bugetele locale in conturile si la termenele stabilite prin normele metodologice anuale privind incheierea exercitiului financiar-bugetar si financiar-contabil, emise de Ministerul Finantelor Publice.