ANFP şi Biblioteca Naţională a României anunţă un parteneriat inovator

Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, Andras Szakal şi Directorul General al Bibliotecii Naţionale a României, conf. univ. dr. Elena Tîrziman, au semnat un acord de parteneriat între cele două instituţii. Prin acest demers, cele două instituţii stabilesc procedura de cooperare în vederea realizării colaborării în domeniul cercetării – dezvoltării – documentării în domenii specifice de interes.

Cooperarea instituţională se va derula pe parcursul a 3 ani şi constă în: colaborarea în domeniul documentării multidisciplinare în fondurile şi colecţiile deţinute de Biblioteca Naţională a României, corespunzător cu nevoile de informare ale Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, organizarea în comun a unor acţiuni ştiinţifice şi culturale, asigurarea accesului partenerilor ANFP şi a studenţilor care efectuează stagiul de practica la ANFP la documentare, pe perioada stagiului, asigurarea interoperabilităţii între platformle de e-learning ale celor două instituţii, precum şi promovarea reciprocă a instituţiilor partenere prin mijloace specifice.

Acesta reprezintă un parteneriat inedit, fiind primul de acest tip, până în prezent Agenţia având ca parteneri instituţii publice, universităţi, organizaţii non guvernamentale, instituţii mass-media. Astfel, ANFP îşi manifestă preocuparea continuă pentru formarea şi perfecţionarea resurselor umane din administraţie, la standarde ridicate şi, totodată, doreşte să fie un exemplu pentru instituţii şi autorităţi publice, promovând inovaţia în sectorul public.