ANFP reglementează perfecţionarea funcţionarilor publici

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) informează că, începând din a doua jumătate a lunii decembrie 2010, a intrat în vigoare Ordinul privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 13.601/2008 pentru aprobarea termenelor şi a formatului standard de transmitere a datelor şi informaţiilor privind planul anual de perfecţionare profesională şi fondurile alocate în scopul instruirii funcţionarilor publici.

Ordinul aduce ca element de noutate un format standard în Excel, care să faciliteze procesul de colectare a datelor şi informaţiilor privind formarea şi perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici. Până la acest moment, raportarea se realiza într-un format Word, format care îngreuna procesul de transmitere şi colectare a informaţiilor.

Totodată, actul cuprinde lista domeniilor de perfecţionare profesională şi tematicile programelor de perfecţionare profesională, sistematizate la nivelul ANFP, pe baza propunerilor formulate de către autorităţile şi instituţiile administraţiei publice centrale şi locale.

Formatul standard trebuie completat de către ordonatorii principali de credite şi transmis către ANFP până la data de 31 martie 2011. Formatul poate fi descărcat accesând website-ul www.anfp.gov.ro, secţiunea Materiale Utile, Formate de raportare.
Pentru alte informaţii referitoare la procesul de raportare, persoanele desemnate să ofere consultanţă sunt: doamna Liliana Mogoş – liliana.mogos@anfp.gov.ro şi domnul Ionel Vida – ionel.vida@anfp.gov.ro, nr. de telefon 0374 11 27 92.

“Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici este deosebit de interesată de profesionalizarea şi perfecţionarea continuă a funcţionarilor publici, de aceea solicităm instituţiilor şi autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale să transmită raportările în conformitate cu noul format standard, în beneficiul funcţionarilor publici şi al bunului mers al administraţiei publice”, a precizat Andras Szakal, preşedintele ANFP.