Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează joi, 16 septembrie 2021, începând cu ora 10.00, la Hotel Intercontinental, conferința de lansare a proiectului „Transparență și competență în sectorul public”, cod MySMIS2014+140086, SIPOCA 870.

La eveniment vor participa: Violeta Vijulie, preşedintele ANFP, Adrian-Gabriel Corpădean, decanul Facultății de Studii Europene, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca – partener în cadrul proiectului, Anicuța- Aura Trăistaru, director general, şef al Autorității de management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă şi general-locotenent ing. Ionel-Sorin Bălan, directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale. Vor fi prezenţi la conferinţă şi reprezentanţi ai  instituțiilor și autorităților publice, precum și ai echipei de implementare a proiectului.

Violeta Vijulie, preşedintele ANFP: “Scrierea proiectului și semnarea  contractului de finanțare au fost realizate sub conducerea mea, în primul mandat de președinte al ANFP. Am obţinut prin POCA un buget de 12,221,760.00 lei pentru modernizarea sectorului public. Împreună cu echipa ANFP schimbăm  paradigma în administrația publică: realizăm baza date cu toți bugetarii, operaționalizăm concursul naţional de recrutare în funcția publică, bazat exclusiv pe principii de transparență și performanță și instruim personalul din administrația publică pentru implementarea reformei.

În cadrul conferinței vor fi prezentate activitățile principale ale proiectului:

  1. Dezvoltarea Sistemului Electronic Național de Evidență a Ocupării în Sistemul Public – E-bugetar (SENEOSP)
  • realizarea bazei de date cu peste 1,3 milioane de angajaţi din sectorul public;
  1. Concursul național pentru funcționarii publici
  • dezvoltarea conceptului, operaționalizare şi pilotare;
  1. Instruirea personalului din administraţia publică
  • dezvoltarea competenţelor în domeniile managementul resurselor umane şi digitalizare pentru 300 persoane, din care 7.200 vor fi formate  în sistem e-learning şi 100 în sistem clasic, prezență față în față.

 

Agenda Conferinței de lansare a proiectului  „Transparență și competență în sectorul public”, cod MySMIS2014+140086, SIPOCA 870

Interval orar Activitate
09.00-10.00 Primirea și înregistrarea invitaților
10.00-11.00 Deschiderea conferinței:

·        Doamna Violeta VIJULIE, Președinte, Agenția Națională a Funcționarilor Publici

·        Domnul Adrian-Gabriel CORPĂDEAN – Decanul Facultății de Studii Europene – Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca

·        Doamna Anicuța-Aura TRĂISTARU, Director general, Șef al Autorității de management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă

·        Domnul General-locotenent ing. Ionel-Sorin BĂLAN – Director, Serviciul de Telecomunicații Speciale

Modernizarea funcției publice prin digitalizarea și managementul parcursului de carieră

·        Doamna Lavinia NICULESCU, Secretar general, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, manager de proiect

Probleme structurale ale sistemului actual de recrutare și soluții propuse în rezultatele proiectului SIPOCA 136

·        Doamna Magdalena Popescu, domnul Marius NICOLAESCU și domnul Dimitrie MIHES, reprezentanți ai Băncii Mondiale

·        Doamna Anca Lupu, consilier, Direcția Coordonare Politici și Priorități, Secretariatul General al Guvernului

11:00-11:30 Pauză de lucru
11:30-13.00 CONCURS NAȚIONAL – prezentarea funcționalităților noului model de recrutare

·        Doamna Petronela IACOB, Manager public ANFP

·        Domnul Mugurel Cosmin ANGHEL, expert cooptat – SIPOCA 870

SENEOSP – Prezentarea cadrului legal aferent sistemului electronic național de evidență a ocupării în sectorul public și a funcționalităților acestuia

·        Doamna Sonia Maria NEGOIȚĂ, Consilier juridic ANFP

·        Doamna Andreea GRIGORE, Șef serviciu ANFP

Activitatea de formare în domeniul managementului resurselor umane, al digitalizării si dobândirii competențelor de formator

·        Domnul Teodor HODOR – Coordonator proiect – Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca

Asigurarea respectării principiilor orizontale  – Prezentarea Ghidului de sustenabilitate, dezvoltare durabilă pentru instituții publice

·        Doamna Dalia STOIAN, reprezentant  Asociația Solar Decatlon  (EFdeN)

13.00-14.00 Finalul conferinței / Pauză de lucru