ANFP gestionează un proiect de implementare a conceptului de etică în funcţia publică, de interes la nivel european

Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici (ANFP), Vasile-Felix Cozma, a declarat că pe parcursul deţinerii de către România a mandatului Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, instituţia sa gestionează o serie de activităţi specifice în cadrul unor grupuri de lucru formale şi informale, inclusiv un proiect vizând implementarea conceptului de etică în funcţia publică, care prezintă un interes sporit şi la nivel european.

“Este un proiect pe care ANFP îl desfăşoară şi care îşi propune să curseze şi să profesionalizeze, din rândul autorităţilor publice locale şi centrale, instituţii publice, un număr cât mai mare de persoane care, în munca de zi cu zi, să implementeze acest concept de etică în funcţia publică. Este un proiect pe care îl gestionăm şi la nivel european este o discuţie foarte amplă legat de acest lucru. Noi, la ANFP, de exemplu, avem preluată de la colegii noştri austrieci partea de preşedinţie a Consiliului Uniunii Europene pentru Grupul EUPAN (European Public Administration Network), unde subiectul acesta a fost amplu discutat. Vom avea 5 întâlniri în România pe care noi, împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, vor să le gestionăm, una dintre temele de discuţie, pe lângă cea de insfrastructură IT mult dorită la nivelul întregii Uniuni Europene, va fi şi acest aspect legat de etică. Adică este o temă de discuţie destul de amplă şi arzătoare inclusiv la nivelul Uniunii Europene”, a declarat preşedintele ANFP.

Vasile-Felix Cozma a precizat că pe Grupul EUPAN sunt întâlniri informale, fără impact şi fără vot, însă sunt puncte de vedere ale statelor membre care vor fi prinse într-o serie de documente viitoare. “Printre cele mai importante sunt cele legate de IT la nivelul instituţiilor din Uniunea Europeană, cele legate de etică şi cele legate de practici unitare la nivelul Uniunii Europene (…) Până acum am avut vizite în Belgia, în Franţa, urmează la Londra şi la Dublin”, a precizat Vasile-Felix Cozma.

Pe perioada deţinerii de către România a mandatului Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, ANFP realizează preşedinţia Grupului de lucru pentru Statutul funcţionarilor Uniunii Europene, fiind implicată direct în examinarea tehnică a propunerilor Comisiei privind cadrul de reglementare în ceea ce priveşte personalul din instituţiile Uniunii Europene, pe teme precum condiţiile de muncă, procedurile de selecţie şi recrutare, remuneraţia şi drepturile de pensie, evaluarea personalului, perspectivele de carieră.

ANFP coordonează grupul de lucru Reţeaua experţilor în domeniul selecţiei de personal gestionat de către Oficiul European pentru Selecţia Personalului (EPSO) şi, alături de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, este implicată în gestionarea activităţilor Reţelei Europene de Administraţie Publică (European Public Administration Network – EUPAN). AGERPRES