ANFP demarează o nouă serie a programului de formare specializată

anfp.jpgAgenţia Naţională a Funcţionarilor Publici informează că, în perioada 17 – 21 octombrie 2011, au loc înscrierile pentru participarea la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2011, seria a III-a de admitere.

Programul se adresează atât persoanelor care ocupă o funcţie publică din categoria înalţilor funcţionari publici, cât şi persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale necesare ocupării funcţiei şi care au cel puţin 4 ani vechime în specialitatea studiilor superioare de lungă durată absolvite.

„Invit persoanele interesate să participe la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, convins fiind că derularea programului contribuie la dezvoltarea unui corp al înalţilor funcţionarilor publici profesionist, capabil să asimileze şi să îşi însuşească standardele de performanţă europene. Absolvirea programului oferit de ANFP contribuie la eficientizarea administraţiei publice şi la îmbunătăţirea raporturilor dintre administraţie şi principalii săi beneficiari, cetăţenii”, a fost îndemnul Andras Szakal, preşedinte ANFP.

Dosarele se depun la sediul ANFP, până la data mai sus-menţionată, informaţii complete putînd fi obţinute accesînd site-ul Agenţiei, www.anfp.gov.ro, Secţiunea Formare şi Perfecţionare. Pentru detalii şi informaţii suplimentare, persoane de contact sunt d-ra Alexandra Apostoleanu, tel.: 0374112799, 0754.054.430 şi d-na Alina Blei, tel.: 0374112796, 0753.010.199.