ANFP continuă instruirea gratuită a funcţionarilor publici

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în colaborare cu Instituţia Prefectului judeţul Sibiu şi Primăria oraşului Mediaş derulează în perioada 4 – 6 aprilie, la Mediaşseminarul regional cu tema “Carieră şi etică în funcţia publică”. La seminar participă vicepreşedintele ANFP, Cristian Roman, prefectul judeţului Sibiu, Horaţiu Dumitru Răcuciu şi primarul municipiului Mediaş, Teodor Neamţu.

Scopul organizării seminarului constă în îmbunătăţirea calităţii actului administrativ şi în creşterea standardelor de conduită a funcţionarilor publici. Totodată, va fi prezentat sistemul informaţional integrat de management al funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici, dezvoltat de ANFP. Evenimentul continuă seria întâlnirilor regionale de acest gen, demarate încă din anul 2009, fiind conceput în funcţie de nevoile specifice ale instituţiilor şi autorităţilor publice de la nivel local.

La acest seminar, la care nu sunt percepute taxe de participare, sunt prezenţi 60 de reprezentanţi ai administraţiei publice locale şi ai serviciilor publice deconcentrate din judeţele Sibiu, Alba, Mureş, Cluj, Harghita şi Braşov.

Dezbaterile din cadrul seminarului vizează aspecte ale îmbunătăţirii sistemului administraţiei publice din perspectiva funcţiei publice şi clarificări cu privire la: etica, integritatea şi disciplina în funcţia publică, întocmirea dosarului profesional, promovarea, avansarea, transformarea posturilor, structuri organizatorice, avize etc.

De asemenea, în cadrul acestui eveniment, vor fi prezentate şi premiate ideile novatoare expuse de participanţi – un concept introdus de ANFP în structura seminariilor regionale în anul 2011 şi vor fi diseminate informaţii despre Conferinţa Inovaţie şi Calitate în sectorul public, ediţia a V-a, eveniment anual organizat de ANFP prin intermediul căruia sunt promovate cele mai bune practici din administraţia publică.