Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici ia în calcul implementarea unor măsuri vizând instituirea unui sistem electronic integrat de raportare a necesarului de formare profesională.

„Din perspectiva poziţionării Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici ca actor central angrenat în implementarea Strategia privind dezvoltarea funcţiei publice 2016 – 2020, printre responsabilităţile instituţiei se numără şi aceea de centralizare a planurilor transmise de ordonatorii principali de credite privind propunerile de instruire a funcţionarilor publici, identificate în urma evaluării performanţelor profesionale individuale. Pe baza acestora se stabileşte inclusiv tematica specifică programelor de formare specializată în administraţia publică şi de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici”, se arată în comunicat.

Conform sursei citate, prelucrarea datelor colectate arată că, la nivel central, „domeniile management şi comunicare şi transparenţă decizională întrunesc 40% din opţiunile de perfecţionare ale funcţionarilor publici, urmate de domenii precum gestionarea fondurilor europene (12%), politici şi afaceri europene (12%), drept şi legislaţie comunitară (11%), IT&C tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (7%)”.

„Pe de altă parte, la nivelul administraţiei publice locale interesul este îndreptat spre diverse ramuri ale managementului (25%), în special managementul financiar şi contabilitate bugetară, managementul resurselor umane, managementul serviciilor publice, audit şi control şi managementul achiziţiilor publice”, menţionează comunicatul.

Potrivit comunicatului, conţinutul planificărilor elaborate în profil instituţional indică necesitatea introducerii de noi domenii şi tematici de formare/ perfecţionare: „sistemul de control intern managerial, dezvoltare aplicaţii web şi e-administraţie, regimul juridic al actelor şi contractelor administrative, cod civil şi procedură civilă etc”.

„Din perspectiva îmbunătăţirii managementului colectării planurilor de formare, luăm în calcul implementarea unor măsuri vizând instituirea unui sistem electronic integrat de raportare a necesarului de formare profesională şi, implicit, modificarea actelor normative care stabilesc, la nivel procedural, modalităţile de colectare de date”, susţine Vasile-Felix Cozma, preşedintele ANFP.

ANFP precizează că raportul privind perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici pe 2018 poate fi consultat pe site-ul http://www.anfp.gov.ro.