anfp.jpgAgenţia Naţională a Funcţionarilor Publici informează că, în trimestrul al III – lea al anului 2011, Corpul de Control al ANFP a efectuat un număr de 24 de acţiuni de control tematic în cadrul unor instituţii şi autorităţi publice. De asemenea, sunt în desfăşurare un număr de 2 activităţi de control.

Controalele au fost efectuate fie ca urmare a unor reclamaţii şi sesizări ale unor persoane fizice sau juridice, fie ca urmare a unor informaţii prezentate de mass-media, fie din iniţiativa preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

Activităţile de control au urmărit în principal:

– verificarea documentaţiei care a stat la baza obţinerii avizului pentru funcţii publice şi a structurii funcţiilor publice;

– verificarea şi îndrumarea autorităţilor şi instituţiilor publice privind modul de respectare a legislaţiei referitoare la numirea şi reîncadrarea funcţionarilor publici, precum şi la salarizarea corespunzătoare a acestora;

– verificarea procedurii privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice vacante;

– verificarea documentelor constitutive ale dosarului profesional.

Dintre abaterile şi încălcările dispoziţiilor legale privind funcţia publică şi funcţionarii publici constatate pe parcursul trimestrului al III-lea, cel mai des întâlnite se pot încadra în secţiunile de mai jos:

– avizarea funcţiilor publice şi numirea în funcţii publice;

– salarizarea funcţionarilor publici;

– neactualizarea declaraţiilor de avere şi de interese;

– regimul juridic al incompatibilităţilor şi al conflictului de interese;

– organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice;

– modul de constituire şi funcţionare a comisiilor de disciplină, precum şi a procedurii de lucru a comisiei de disciplină;

– completarea şi actualizarea dosarelor profesionale sau a altor acte de personal;

– acordarea unor venituri băneşti fără temei legal.

Ca urmare a controalelor efectuate au fost formulate recomandări cu caracter general şi au fost stabilite măsuri şi acţiuni corective, îndrumări de specialitate obligatorii. De asemenea, în cazul a 3 activităţi de control a fost sesizată Curtea de Conturi iar pentru 4 activităţi de control a fost sesizat Biroul Contencios din cadrul ANFP.

„Controlul administrativ de specialitate exercitat de către Agenţie este un control de legalitate al actelor administrative din domeniul funcţiei publice, reprezentînd o pârghie importantă a procesului privind implementarea eficientă şi unitară a legislaţiei. Totodată, este de accentuat că, de multe ori rezultatele activităţii de control au fundamentat unele propuneri de modificare şi completare a legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici, în sensul îmbunătăţirii acesteia”, a menţionat Andras Szakal, preşedintele ANFP.