szakal andras.jpgPe 2 iunie, la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici a avut loc festivitatea de deschidere a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare înalţilor funcţionari publici pe anul 2011. La festivitate au participat din partea ANFP: Andras Szakal, Preşedintele ANFP; Marian Niculescu, Secretar General şi Cristina Marin, directorul Direcţiei Coordonare Centre Teritoriale, Evaluare şi Perfecţionare Profesională.

În deschiderea evenimentului, preşedintele ANFP a urat bun venit tuturor cursanţilor, exprimându-şi convingerea că tematica şi modul de structurare al modulelor vor trezi interesul participanţilor şi vor aduce un plus consistent în dezvoltarea profesională a acestora.

În anul 2011, programul este structurat pe 2 serii. În prima serie a programului de formare participă un număr de 44 de persoane: funcţionari publici sau contractuali care ocupă funcţii de conducere, înalţi funcţionari publici, precum şi persoane din mediul privat care vizează perfecţionarea comunicării cu sistemul administrativ printr-o mai bună înţelegere a mecanismelor sale de funcţionare.

Cursurile se vor succeda la un interval de două săptămâni în diverse locaţii din ţară şi sunt structurate în 8 module tematice de câte 3 zile:

1. Managementul resurselor umane în administraţia publică

2. Administraţie publică modernă şi eficientă

3. Comunicare şi imagine publică

4. Administraţia publică în contextul integrării în UE

5. Management strategic şi politici publice

6. Abilităţi manageriale

7. Management de proiect şi fonduri structurale

8. Management financiar şi bugetar

Potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, absolvirea acestui program reprezintă o condiţie obligatorie pentru ocuparea funcţiei publice corespunzătoare înalţilor funcţionari publici. Evaluarea finală va consta în realizarea şi susţinerea unei lucrări.

“Obiectivul pe care ni l-am fixat ca organizatori şi formatori se bazează pe convingerea că acumularea de cunoştinţe, abilităţi şi competenţe la un nivel profesional ridicat, concretizată prin absolvirea acestor cursuri, reprezintă un câştig pentru administraţia publică din România”, a declarat Andras Szakal, preşedintele ANFP.