Preşedintele ANFP, Andras Szakal, a participat la cea de-a XVII-a ediţie a Adunării Generale a Asociaţiei Oraşelor din România, eveniment ce se desfăşoară în perioada 10-12 martie la Poiana Braşov. La eveniment au fost invitaţi reprezentanţi de seamă ai Guvernului României, primari, reprezentanţi ai oraşelor din întreaga ţară şi ai altor structuri asociative similare din străinătate, precum şi principalii parteneri de dialog din cadrul ministerelor şi agenţiilor guvernamentale.

În cadrul discuţiilor, participanţii au abordat aspecte care privesc consolidarea autonomiei locale ca factor al dezvoltării economico-sociale locale, modernizarea României prin descentralizare (patrimonială, decizională şi financiară), dezvoltarea locală ca sursă principală pentru progres economic şi stabilitate socială, în vederea ieşirii din criză, dar şi alte subiecte de actualitate.

Având în vedere complexitatea tematicii abordate, preşedintele ANFP a făcut unele precizări cu privire la estimarea Agenţiei vis a vis de normativul de personal pentru unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile publice din subordinea acestora, arătând că numărul de posturi din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei, necesar desfăşurării activităţii este de minim 15 posturi – maxim 18 posturi, prin posibilitatea de comasare a unor activităţi – raportat la numărul de până la 10.000 de locuitori.

Totodată, preşedintele ANFP a subliniat faptul că “primarul este important în plan local în ceea ce priveşte actele administrative şi calitatea acestora, dar este importantă şi buna colaborare care trebuie să existe între acesta şi secretar – care în fapt dă viza de legalitate şi coordonează resursele umane, precum şi toată activitatea legată de acest domeniu, care în cea mai mare măsură priveşte funcţia publică şi funcţionarii publici”.