Din cele 16 direcţii specifice de acţiune pentru modernizarea administraţiei publice niciuna nu este realizată, în al cincilea an de punere în aplicare a strategiei naţionale pentru creşterea calităţii serviciilor publice şi a eficienţei deciziilor publice, afirmă Andreea Paul, preşedintele INACO – Iniţiativa pentru Competitivitate.
„Dintre cele 16 direcţii specifice de acţiune pentru modernizarea administraţiei publice niciuna nu este realizată, 6 sunt parţial realizate, iar restul de 10 obiective sunt nerealizate, ba unele dintre ele chiar înregistrează regrese semnificative, în al cincilea an de punere în aplicare a strategiei naţionale pentru creşterea calităţii serviciilor publice şi a eficienţei deciziilor publice”, a declarat Andreea Paul.
Aceasta este concluzia organizaţiei neguvernamentale INACO – Iniţiativa pentru Competitivitate în cadrul primei evaluări independente a gradului de implementare a „Strategiei pentru Consolidarea Administraţiei Publice 2014-2020” (SCAP).
Potrivit INACO, în ceea ce priveşte obţinerea autorizaţiei de construcţie, România se află pe locul 150 în lume din 190 de ţări analizate de Banca Mondială în Raportul Uşurinţei de a Derula Afaceri, 2018, cu o înrăutăţire gravă faţă de locul 129 în 2013. Din punct de vedere al conectării la reţeaua electrică, ţara ocupă locul 147 în anul 2018 în acelaşi raport, însă pierde 10 locuri, şi coboară pe poziţia 131 din 137 de state analizate în Raportul Global al Competitivităţii publicat de Forumul Economic Mondial, în 2018, la eficienţa cadrului legal în formularea reglementărilor.
De asemenea, ţara a pierdut două locuri la povara reglementărilor publice, fiind pe locul 124 în 2018 şi retrogradează şase poziţii la risipa cheltuielilor publice, fiind pe locul 115 în 2018. În ceea ce priveşte transparenţa politicilor guvernamentale, ţara a pierdut trei poziţii, până pe locul 113, iar la calitatea infrastructurii coboară patru poziţii, fiind pe locul 103 în 2018.
INACO a lansat în dezbatere publică această evaluare independentă a SCAP, după publicarea, luna trecută, a primei evaluări independente a gradului de implementare a Strategiei Naţionale pentru Competitivitate a României 2015-2020, ambele desfăşurate în cadrul proiectului „Politici publice alternative pentru dezvoltare locală competitivă”, derulat cu finanţare europeană POCA. AGERPRES