Camera Deputaţilor a adoptat un proiect care prevede ca, în cazul nerespectării în mod culpabil de către autoritatea publică a obligaţiei de a încheia, de a înlocui sau de a modifica un act administrativ, de a elibera un alt înscris sau de a efectua anumite operaţiuni administrative, instanţa de executare să poată aplica, la cererea creditorului, o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere, care se face venit la bugetul de stat.

Propunerea legislativă modifică în acest sens articolul 24 alineatul (3) şi articolul 26 din Legea contenciosului administrativ nr. 544/2004.

„La cererea creditorului, în termenul de prescripţie a dreptului de a obţine executarea silită, care curge de la expirarea termenelor prevăzute (…) şi care nu au fost respectate în mod culpabil, instanţa de executare, prin hotărâre dată cu citarea părţilor, aplică persoanei juridice, autorităţii sau instituţiei publice, după caz, o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere, care se face venit la bugetul de stat, iar reclamantului îi acordă penalităţi, în condiţiile art. 906 din Codul de procedură civilă pentru un termen maximum de 3 luni, socotit de la data comunicării încheierii privind stabilirea amenzii”, prevede proiectul.

În textul legii în vigoare sancţiunile erau aplicate conducătorilor autorităţilor publice, nefiind stabilit un termen pentru penalităţile acordate reclamantului.

De asemenea, se stipulează că persoana juridică, autoritatea sau instituţia publică se poate îndrepta cu acţiune împotriva celor vinovaţi de neexecutarea hotărârii, potrivit dreptului comun. În cazul în care cei vinovaţi sunt demnitari sau funcţionari publici se vor aplica reglementările speciale, mai prevede proiectul.

Camera Deputaţilor este primul for sesizat cu acest proiect, iar Senatul este decizional. AGERPRES