Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a prezentat rezultatele finale ale proiectului “Şanse egale pentru un viitor comun”, cofinanţat din Fondul Social European

sanse_egale.jpg
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a organizat, pe data de 29 iulie 2013 conferinţa finală a proiectului “Şanse egale pentru un viitor comun”,
POS DRU/94/4.1/S/62971.

Proiectul “Şanse egale pentru un viitor comun” a fost implementat de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă împreună cu partenerii The Red Point şi Oameni şi Companii. Proiectul s-a desfăşurat pe o perioadă de 36 luni (1 august 2010 – 31 iulie 2013) şi a beneficiat de finanţare prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, în valoare de 15.304.704,75 lei.

Obiectivul proiectului “Şanse egale pentru un viitor comun” a fost eficientizarea şi îmbunătăţirea capacităţii Serviciului Public de Ocupare (SPO) în vederea dezvoltării serviciului de asistenţă personalizată şi abordare individuală pentru şomerii cu dificultăţi de integrare/reintegrare pe piaţa muncii. Grupul ţintă al proiectului a fost format din 100 de angajaţi, personal SPO din 3 sucursale: Alba, Giurgiu şi Iaşi, însă de rezultatele proiectului vor beneficia, indirect, persoanele din grupuri vulnerabile aflate în judeţele corespunzătoare celor 3 centre.

În cadrul acestui proiect s-a dezvoltat un sistem informatic complex format din instrumente/aplicaţii ce vor contribui la facilitarea furnizării unei asistenţe profesionale corespunzătoare pentru persoanele cu dificultăţi de integrare pe piaţa muncii:

o platformă de gestiune a informaţiilor despre tinerii ce provin din centre de plasament; această platformă pune la dispoziţia personalului SPO, într-o manieră structurată, accesibilă şi uşor de utilizat, informaţii despre experienţa, calificările, cunoştinţele şi obiectivele profesionale ale tinerilor din centre de plasament.

o platformă de e-learning cu o componentă specială adresată persoanelor cu dizabilităţi. Platforma va putea fi utilizată fie în sucursalele ANOFM, fie online; utilizarea platformei va contribui la dezvoltarea cantitativă şi calitativă a ofertei de cursuri adresate persoanelor cu nevoi speciale şi, astfel, la creşterea şanselor de ocupare a unui loc de muncă.

Acest sistem și crearea de competențe pentru personalul SPO în vederea utilizării și îmbunătăţirii acestuia vor contribui la creşterea calităţii serviciilor de asistentă, consiliere şi formare profesională a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile.

Instrumentele dezvoltate vor colecta, în mod sistematic, informaţiile referitoare la piaţa muncii: situaţia persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, situaţia persoanelor defavorizate (tineri ce părăsesc centrele de plasament, tineri ce sunt în grija asistenţilor maternali, persoane cu dizabilităţi etc.), precum şi gradul de ocupare a lor la nivel local.

Informaţii detaliate despre proiect sunt disponibile pe site-ul dedicat: www.munca-pentru-toti.ro.